Říkal jste, že Zlínsko má potenciál se dále rozvíjet. Pokud byste měl k dispozici 10 miliard, jak byste je investoval ve prospěch kraje?
Do dopravní infrastruktury, něco na personalistiku, aby zde byli globální lídři, něco bychom potřebovali na rozvoj nových inovativních oborů. Hodně podpory potřebuje také regionální infrastruktura.

Které obory vyučované na UTB považujete za nejvíce perspektivní?

Doufám, že všechny jsou perspektivní. Ty, které mají globální uplatnitelnost, jsou kreativní obory a technologické obory, aplikovaná informatika, velmi silné jsou také ekonomické programy. Pak máme segmenty, které jsou spíše pro regionální uplatnění, ale jsou nesmírně důležité, aby mohl region fungovat, třeba zdravotnické obory či angličtina.

Říkal jste, že budete investovat asi 100 milionů korun do robotické laboratoře. Můžete celý projekt přiblížit?

Budeme dělat celkovou modernizaci. Do toho projektu, který se skládá z různých subprojektů, nateče asi miliarda a půl. Celkově se budeme určitě pohybovat v projektech nad dvě miliardy v nejbližších letech. Robotická laboratoř je spojená s Fakultou aplikované informatiky, ale budují se také potravinářské laboratoře, které budou mít nákladovost přibližně sto milionů To jsou projekty, které jsou již dnes připravené. Chystají se však i další.