Ti uvědomělí, kteří ještě nezapomněli na hodnotu svobody, na sílu lásky a moc pravdy, jež jsou s to udolat lež i nenávist. Václav Havel bude navždy symbolem sametové revoluce. Osobností, která dokázala ve svých slovech nalézt prapodstatu věcí a dávat naději. Nebyl politikem, nýbrž velikánem našich novodobých dějin, který neváhal bojovat za to, v co věřil. Děkujeme, nezapomeneme! Navzdory zmínkám o ztrátě iluzí totiž jeho odkaz přetrvá.