„V Baťovce už pomáhají zdravotníci z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZK). Na odběrovém místě, kde se odebírají vzorky pro laboratorní PCR testy, vždy pracuje jeden z nich,“ uvedla mluvčí nemocnice Renáta Večerková.

Tři vojáci budou umístěni na covidové stanici, která vznikla na oddělení ARIM, čtvrtý bude pravděpodobně pomáhat s covidovými pacienty na rehabilitačním oddělení.

 „Armádě jsme za pomoc opravdu vděční. Účinně nám pomohla už za předchozích vln pandemie a jsme rádi, že naši prosbu o pomoc vyslyšela i nyní,“ prohlásila Kamila Slabáková, náměstkyně ošetřovatelské péče v KNTB.

Vojáci budou pracovat pod dohledem kvalifikovaných zdravotních sester. Mezi jejich úkoly bude patřit například manipulace a polohování pacientů, kteří jsou nepohybliví, a tedy v průběhu hospitalizace odkázaní na pomoc personálu.

Mají také asistovat při dezinfekci povrchů a úpravách lůžek, při zásobování materiálem a jeho distribuci, a mnoha dalších úkonech.

Pomoc zdravotníků z HZS ZK je zatím domluvená do konce letošního roku.

 „Také hasičům moc děkujeme za pomoc. Každá ruka je pro nás za současné situace nesmírně důležitá,“ vzkázala Kamila Slabáková.