Zlínská a otrokovická radnice zapojila drogově závislé do komunitního plánování sociálních služeb. „Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálně patologickými jevy. Patří tam děti a mládež ohrožená delikvencí a osoby drogově závislé,“ sdělil mluvčí otrokovické radnice Milan Plesar.

Upřesnil, že od loňského dubna se pravidelně setkává skupina závislých spolu sodborníky ze sdružení provozujícího zlínské Kcentrum, lékaři, sociální kurátorkou a městskými policisty. „Scházejí se několikrát do měsíce,“ dodal Plesar.

Zvláštní pozornost věnují strážníci istreetworkeři injekčním jehlám. Zlínská městská policie kontroluje dětská hřiště a pískoviště několikrát za rok. „Například dvě velké akce bývají vokolí hlavních prázdnin,“ sdělila mluvčí magistrátu Marie Masaříková. Otrokovická radnice zase lidem prostřednictvím tamního zpravodaje vysvětluje, že vpřípadě nálezu jehly je nejlepší zavolat právě městskou policii, která nebezpečný předmět odklidí. Snaží se tím předcházet poraněním jako vpřípadě pětiletého chlapce zOtrokovic zraněného vloni vbřeznu na průlezce. Ataké případnému rozšiřování žloutenky.

Stím samým cílem vyměňují jehly drogově závislým ve Zlíně, Otrokovicích, Vizovicích a Napajedlích streetworkeři zlínského Kcentra. „Pro ochranu veřejného zdraví se staráme ouživatele, kteří se nechtějí léčit. Vyměňujeme jehly tak, ať se sníží riziko žloutenek,“ poznamenal vedoucí Kcentra Petr Netočný.

Centrum poskytuje také poradenství pro závislé a jejich rodinné příslušníky. „Vloni jsme měli vkontaktním centru tři sta čtyřicet sedm klientů, včetně rodičů,“ poznamenal vedoucí centra Petr Netočný. Anonymní dotazník pro drogově závislé vyplnilo sto devadesát klientů, podle Netopila je ale vcelém regionu na patnáct set takovýchlidí.

Otom, že prevence iakce spojené skontrolou pískovišť a potíráním kriminality spojené sdrogami jsou na místě, potvrzuje izlínská policejní mluvčí Jana Bartíková. „Problém sdrogami na Zlínsku je. Vloňském roce jsme zajistili osmnáct varen pervitinu a jedenatřicet pachatelů,“ dodala mluvčí zlínských policistů Jana Bartíková. Nejrozšířenějšími drogami jsou podle ní marihuana, extáze a pervitin, kterým většinou podléhají mladí lidé. Policie proto pořádá pravidelné přednášky pro vyšší ročníky základních škol a středníškoly.

Také radnice a městské úřady se snaží problémům se závislostmi předcházet, a to hlavně podporou volnočasových aktivit dětí. Nemalé prostředky plynou například na sportovní odpoledne a také na provoz nízkoprahových center ze zlínského magistrátu. Fryštácká radnice zase tento rok zaplatí mzdy vedoucích celkem dvaceti zájmových kroužků na tamní základní škole.

Ředitel školy Libor Sovadina vyzdvihl také aktivity tamního salesiánského zařízení Dům Ignáce Stuchlého, kde se mohou mladí lidé zabavit jinak než pomocí drog. Klub, kde budou moci trávit mladí lidé svůj volný čas, plánují podle starosty Jaroslava Ševely zařídit ivTlumačově na Otrokovicku.