„Současná ekonomická krize přispívá k tomu, že obyvatelé chudnou a některým začínají chybět finanční prostředky na pokrytí základních životních potřeb. Lidé zaplatí poplatky spojené s bydlením a na jídlo jim už peníze nezbydou,“ míní radnice ústy svého mluvčího Tomáše Melzera.

Zlínští strážníci v poslední době sledují zvýšený výskyt drobných krádeží v obchodech s potravinami. „Stále častěji se při řešení těchto incidentů setkávají s lidmi, kteří odcizili základní potraviny, protože na ně nemají peníze. Přemýšleli jsme, jak těmto lidem pomoci. V případě hmotné nouze lze například kontaktovat Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, který může bezprostředně pomoci formou balíčků s trvanlivými potravinami,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Pomoc lidem s nízkými příjmy

„Řada lidí celý život poctivě pracuje a výdělky, se kterými dosud bez problémů vycházeli, jim dnes již nestačí. Uvažujeme i o zřízení městské potravinové banky. Je to další možnost, jak lze pomáhat občanům, kteří se ocitnou v nouzi. Město nyní financuje potravinové balíčky a je připraveno podpořit i zásobování potravinové banky. Chtěl bych však vyzvat ke spolupráci i velké zlínské obchody s potravinami, které by do balíčků a v budoucnu do banky přispívaly. Zapojit se samozřejmě mohou i občané,“ doplnil primátor Korec.

Potravinová banka by nejspíše sloužila jen těm, kdo mají ve Zlíně trvalý pobyt.

Obědy pro děti

Pomoci má také Projekt Obědy pro děti. „Může se stát, že pro děti rodičů, které si je nemohou dovolit, jsou obědy ve školní jídelně jediným pravidelným teplým jídlem za den. Je jasné, že rodiče se snaží tuto situaci řešit, ale zájemci o tuto formu pomoci mohou kontaktovat svého ředitele školy,“ uvedl mluvčí.

Nemají jinou možnost?

Strážníci při řešení drobných krádeží od lidí slýchají, že je jim to velice nepříjemné, ale že nemají jinou možnost, jak si potraviny opatřit. „Tímto jednáním se ale může roztočit spirála dalších finančních potíží, protože přestupek musí strážníci vyřešit, a pokud je někdo nucen krást z důvodu, že nemá peníze, tak automaticky nemá ani na zaplacení pokuty. Ta může činit až deset tisíc korun,“ vyčíslil Melzer.

Kam se obrátit
Rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitelé se mohou obrátit na Marii Semelovou prostřednictvím e-mailu mariesemelova@zlin.eu nebo na telefonu 577 630 839. Ostatní zájemci o pomoc mohou kontaktovat Lenku Pospíšilovou na e-mailu lenkapospisilova@zlin.eu  nebo na čísle 577 630 808.