„Přestože se termín pozbytí platnosti uvedených dokladů blíží, zájem žadatelů tomu přímo úměrně neodpovídá. Výjimkou je maximální využití možnosti objednat se k vyřízení prostřednictvím internetu," sdělil Antonín Šrajer, vedoucí odboru občansko – správních agend magistrátu.

Bude-li řidič s neplatným řidičským průkazem po 1. lednu 2014 zastaven a kontrolován policisty – může mu být na místě uložena bloková pokuta až do výše 2 000 korun. V případě, že bude s řidičem v této věci zahájeno správní řízení, může uložená pokuta dosáhnout výše 1500 až 2500 korun. Navíc je v tomto případě nutno předpokládat povinnost uhradit náklady správního řízení.

O výměnu řidičského průkazu mohou požádat řidiči na přepážkovém pracovišti řidičských průkazů na pracovišti Magistrátu města Zlína v ulici L. Váchy 602, a to ve dnech pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.

Již u informačních pracovnic v přízemí budovy si zájemci mohou vyzvednout potřebný formulář a během čekání na odbavení jej také vyplnit. K žádosti musí být doložen platný doklad totožnosti žadatele, tedy občanský průkaz nebo pas, průkazová fotografie o rozměrech 3,5×4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně. V době úředních hodin je možno využít též fotografické služby v přízemí budovy. „Jestliže došlo ke změně zdravotního stavu, například z důvodu nutnosti brýlí či kontaktních čoček při řízení vozidla, je zapotřebí doložit posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení," upozornil Antonín Šrajer.

Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku, a to mimo vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů, nebo vydání ve zkrácené lhůtě. Řidičský průkaz je vydán do dvaceti dnů od podání žádosti, příp. do pěti pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 korun.