Podle oslovených architektů by park kolem zlínského zámku potřeboval zásadní proměnu.

„Park kolem zámku by měl ožít. Například pořádanými akcemi: festivaly, divadlem, letním kinem,“ myslí si Zlíňanka Jitka Málková. Podle ní do parku chodí málo lidí a nic se v něm neděje, velkým nešvarem jsou totiž i problematičtí bezdomovci, kteří lidi obtěžují.

Strážníci jim podle nového zákona mohou za přestupek uložit jen trest formou napomenutí nebo pokutu. Tu však lidé bez majetku stejně neuhradí. Možnost, jak odtud bezdomovce vykázat, ale podle policie není. Stejně bezradné je i město.

„Změna zákona vzala městům možnost podivná individua z prostranství nebo města vykázat,“ vysvětlil mluvčí města s tím, že v sadu platí zákaz konzumace alkoholu a město při výtržnostech spolupracuje s městskou policií.

Vnést do starého zámeckého parku život by bylo potřeba i podle architektky Jitky Ressové. „Sad Svobody má naprosto jiný charakter než park Komenského, ale určitě by si revitalizaci zasloužil,“ uvedla.

Její kolegyně Hana Maršíková se domnívá, že by na proměnu sadu měla být vypsána architektonická soutěž, z které by vyšly podněty a návrhy. „Prostor parku revitalizaci potřebuje, zachován by ale měl být jeho charakter,“ připustila.

Tak jako prospěla proměna parku Komenského, bezesporu by oživila i sad Svobody. Jenže park se podle mluvčího města nachází v nejpřísnějším režimu památkové péče a jeho historický ráz vyžaduje spíše klidovou zónu doplněnou vzrostlou zelení a kvetoucími trvalkami a cibulovinami. I z těchto důvodů není podle mluvčího žádoucí jakkoli prostoru měnit nebo do ní zasahovat. Přesto by podle radnice měl veřejný park sloužit lidem.

Nový život do parku vnesla zpevněná plocha před budovou zámku.

„Již od května slouží pro veřejná setkání a kulturní akce,“ uvedl Zdeněk Dvořák. Předprostor zámku podle mluvčího plocha zkulturnila a zamezila nevzhledným prošlapům v trávníku a především danému místu přinesla důstojnost a reprezentativnost.

Pak se rozsvítí a oživí barvami i odstraněním přerostlých keřů a novými kvetoucími plochami cibulovin a trvalek. „Letošní plánované výsadby rostlin v bílých barvách park prosvětlí a zatraktivní,“ dodal s tím, že právě květinová výsadba nabídne lidem příjemný pobyt a relaxaci v parku.

Hlavním prvkem zámeckého parku bude vždy budova zámku a jeho nejbližší okolí.

„Velký vliv na život v parku bude mít využití samotného zámku, proměny budovy soudu s okolím a plánovaná revitalizace tržiště Pod Kaštany,“ uvedla Jitka Ressová z ateliéru Ellement.