Počet registrovaných čtenářů byl loni o patnáct set nižší než v předminulém roce. Přesto jich v knihovnách zůstává necelých 89 tisíc. Okres Kroměříž nabízí obyvatelům hned 110 knihoven. Na Vsetínsku lidé vybírají se sedmasedmdesáti knihoven, v okrese Uherské Hradiště z šestaosmdesáti. Na Zlínsku jich čtenáři mohou využít sto osmnáct.

Knihovny v číslech(údaje za rok 2016 za Zlínský kraj)
Knihoven celkem: 396
Registrovaných uživatelů: 88 810
Procento čtenářů z celkového počtu obyvatel: 15,2%
Průměrný počet návštěv na 1 čtenáře za rok: 35
Celkem výpůjček: 4 453 041

Nová ročenka Knihovny Zlínského kraje 2016 informuje také o tom, jak se dařilo téměř čtyřem stovkám místních knihoven a jejich pobočkám. Necelých 89 tisíc zaregistrovaných uživatelů udělalo za rok celkem 4,5 milionu výpůjček, těch však bylo méně než předloni.

Ve srovnání s rokem 2015 ubylo i samotných uživatelů knihoven. Naopak v Krajské knihovně Františka Bartoše Zlín se loni zaregistrovalo 14 646 osob, což je o 39 více než v roce předchozím. Knihovna navíc uspořádala celkem 729 akcí pro veřejnost, tedy nejvíce ze všech okresů.

Zároveň zaujímá první místo v kraji v kategorii stavu knihovního fondu, počtu výpůjček, registrovaných uživatelů, návštěvníků a velikosti obsluhované populace. V porovnání procenta čtenářů z počtu obyvatel však vítězí KBBB Uherské Hradiště, zlínská knihovna je až šestnáctá. (mik)

Tři knihovny s nejvyšším počtem registrovaných čtenářů na Zlínsku: Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
•počet registrovaných uživatelů: 14 646
•procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel: 19,1
•počet návštěv na 1 čtenáře: 69
•výpůjčky celkem: 1 106 127

Městská knihovna Otrokovice • počet registrovaných uživatelů: 2141
• procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel: 12
• počet návštěv na 1 čtenáře: 26
• výpůjčky celkem: 131 050

Městská knihovna Slavičín •počet registrovaných uživatelů: 1691
•procento registrovaných uživatelů z počtu obyvatel: 25,9
•počet návštěv na 1 čtenáře: 35
•výpůjčky celkem: 78 485

 Michaela Kolková