K založení organizace vedla Boska především myšlenka pomoci mladým chlapcům, kteří do Turína přicházeli z vesnic za prací. Neměli vzdělání ani řádné ubytování, v neděli, kdy měli volno se pak toulali ulicemi. Bosko se proto rozhodl vyplnit jejich volný den a připravoval pro ně nejrůznější zábavně vzdělávací akce. "Organizace byla nejprve určena pouze chlapcům, dnes se ale věnuje všem mladým lidem," řekl Komárek.

Ignác Stuchlý se chtěl v tehdejším Československu stát knězem, ale nakonec se rozhodl odjet do Itálie k salesiánům. Po několika letech se s dalšími dvěma kněžími a 15 chlapci vrátil zpět do vlasti. Ve Fryštáku odkoupil od řeholních sester dům, kde v září roku 1927 otevřel gymnázium. Později se hnutí rozšířilo i do ostatních míst republiky. Salesiáni mají nyní v tuzemsku 180 členů a patří k nejpočetnějším církevním organizacím.

Hlavní činnost je soustředěna do farností, u každé z nich funguje středisko volného času dětí a mládeže. Ve Fryštáku například nabízejí své aktivity i základní školám, pro jejich žáky připravují i několikadenní programy na nejrůznější téma. Ve Zlíně jsou známé například nealkoholické diskotéky pro mládež, jež se pravidelně konají v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Do Fryštáku se o víkendu sjelo asi 135 salesiánů z celé České republiky a Slovenska. Po páteční mši odhalili u tamního kostela bystu Ignáce Stuchlého. Vyvrcholení oslav připadá na neděli, kdy mají místní organizace na desítkách místech v zemi připravený bohatý kulturně zábavný program pro děti i dospělé.