„Deset tisíc jsme uvolnili z pohotovostního fondu Samari sýpka,“ sdělila jednatelka sdružení Alena Rusová. Organizace podle ní využívá prostředků pohotovostního fondu Samari sýpka zpravidla při takové pomoci, které se osobně zúčastní dobrovolníci z jejich Dobrovolnického centra.

„Jde zejména o pomoc na území České republiky. Loni to bylo například při povodních v Jeseníku nad Odrou,“ upřesnila Rusová. Zbývající tři tisíce věnovala na Haiti mladá Zuzana U. ze Zlína.

Pro pomoc zemi zasažené silnými otřesy spojilo Samari své síly s nadnárodní společností Lékaři bez hranic. „Ti působí na Haiti dlouhodobě. Všechny nemocnice, které tam provozují, byly zemětřesením poškozeny a vedle jejich trosek vyrostly v krátké době polní nemocnice,“ vysvětlila Rusová.