„V nejbližších dnech pošleme našim spolupracovníkům do země alespoň několik tisíc korun, kterými disponujeme, aby mohla být zajištěna pro obyvatele postižené živelnou pohromou pomoc v podobě pitné vody, rýže a dalších potravin. Chtěli bychom je věnovat také na nákup moskytiér, aby se nešířila malárie. Všechny další prostředky, které lidé mohou zasílat na účet veřejné sbírky Samari pro pomoc Bangladéši 218288609/0300, variabilní symbol 888, samozřejmě možnosti pomoci rozšíří,“ poznamenala jednatelka Samari Alena Rusová.