Obec má zájem hlavně o kresbu zobrazující svatého Václava, který je patronem vesnice


„Svatý Václav je patronem Sazovic,“ vysvětlila starostka obce Edita Hrbáčková. Dodala, že Šesták má jako jeden z významných rodáků v Sazovicích pamětní desku. Jeho práce však obec nevlastní žádné. „Chceme proto nyní koupit alespoň čtyři jeho obrazy. Prozatím je vystavíme v zasedací místnosti na obecním úřadě. Až jednou opravíme zvonici, přemístíme je možná raději tam,“ řekla.

Investice to bude nemalá. „Blízcí Františka Šestáka chtějí za obrazy sto osmdesát tisíc korun. Naštěstí se nám už podařilo sehnat sponzora, který díla koupí a pak je obci věnuje,“ prozradila Hrbáčková. S obrazem svatého Václava mají Sazovice ještě další velké plány. „Poslední zářijový pátek se u nás bude konat tradiční svatováclavská pouť. Na ní bychom chtěli při mši nechat malbu posvětit,“ řekla starostka.

František Šesták se narodil v roce 1935. Vystudoval Umělecko průmyslovou školu ve Zlíně a poté Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, kde pak i zůstal. Ilustroval více než padesát publikací. Jeho romanticko-historické portrétní drobnomalby zdobí nejen knihy a časopisy, ale i stěny mnoha bytů. Základní škole v Sazovicích věnoval umělec kdysi obraz Jiřího z Poděbrad, který se však v době totality ztratil. Jediným autorovým dílem, které obci zůstalo, je soubor dvaceti drobných kreseb, jimiž vyzdobil pamětní knihu nově narozených sazovických dětí z roku 1965. Malíř zemřel před třemi lety.