Město zřizuje čtyři sběrné dvory, jejich provozem jsou pověřeny Technické služby Zlín. Sběrné dvory jsou určeny výhradně obyvatelům města Zlína a místním firmám, část služeb je zcela zdarma.

Před odevzdáním odpadu je nutné prokázat svoji totožnost, navíc jsou stanoveny i limity pro jednotlivé druhy. Překročení limitu uloženého odpadu je zpoplatněno. Více informací zde.