„Schengen je deklarován jako prostor bezpečí a svobodného pohybu. Vpraxi to tedy znamená, že vstupem do tohoto prostoru byly znašich hranic odstraněny pasové kontroly. Navíc mohou lidé hranice překračovat imimo hraniční přechody,“ vysvětlil mluvčí cizinecké a pohraniční policie Brno Roman Pittner. Vkaždém případě ale lidé budou muset inadále při cestě mít usebe platný cestovní doklad.

Projet či projít bez zastavení na Slovensko můžou ode dneška občané ina sedmi silničních a dvou železničních přechodech ve Zlínském kraji. Vnoci na pátek na nich svoji poslední službu sloužili příslušníci pohraniční policie. Ta postupně opustí budovy na hranicích a přesune se do vnitrozemí. „Ikdyž už nebudou hraniční kontroly, fungovat budeme dál. Budeme kontrolovat dálnice, silniční tepny, ubytovny a jiné zařízení,“ řekl Pittner.

Část policistů, kteří dosud sloužili na hranicích, musí vdůsledku reorganizace přestoupit kjiným složkám. Vbývalém Jihomoravském kraji se to týká asi dvou stovek lidí, kteří najdou uplatnění zejména udopravní a pořádkové policie. „Další stovka policistů odchází do civilu,“ sdělil mluvčí cizinecké policie. Přesto hraniční přechody nezůstanou opuštěné ze dne na den. „Některé přechody vyklidíme už vlednu, ale všechny musí být uvolněny nejpozději do června příštího roku,“ dodal Pittner.

Krušná noc čeká silničáři. Uhraničních přechodů musí totiž odstranit překážky, které bránily plynulému provozu a upravit také dopravní značení. „Zatímco staré značky upozorňovaly na pasovou kontrolu a omezovaly rychlost, dnes už nové cedule informují například odálničních známkách nebo povolených rychlostech,“ vysvětlil ředitel Zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic Rostislav Vacula.

Žádnou práci naopak silničáři neměli sodstraňováním značek zakazujících vjezd kamionů na některé hraniční přechody vkraji. Rada Zlínského kraje totiž rozhodla, že současná omezení zůstanou vplatnosti inadále, takže řidiči kamionů mohou jezdit pouze přes hraniční přechod Střelná nebo Starý Hrozenkov.

Rozhodnutí kraje se však nelíbí starostům dotčených obcí. „To, že se pro velkotonážní vozidla neotevřely všechny silnice první třídy, vnímáme jako obrovské negativum. Trochu se vtom ztrácí smysl otevřeného Schenghenského prostoru, protože řidiči kamionů si musí inadále zajíždět, aby se přes hranice vůbec dostali,“ míní starosta Starého Hrozenkova Milan Vaculík.

Naopak trvající zákaz vjezdu kamionů se zamlouvá vedení města Brumov-Bylnice. „Bereme to jako takové malé vítězství. Doufáme, že to tak zůstane ido budoucna,“ řekl místostarosta Zdeněk Bližňák a dodal, že díky vstupu do Schengenu bude především jednodušší cestovat za rodinami za hranice.

„Mnoho rodin má své příbuzné na slovenské straně. Prarodiče například doposud nemohli cestovat se svými vnuky na Slovensko, protože je neměli zapsané vpase. Aikdyž kontroly na přechodu byly spíše formální, vnímali jsme to jako omezení,“ dodal Bližňák.

Vpátek odpoledne tak zastupitelé Brumova-Bylnice společně se sousední slovenskou vesnicí Horni Srnie přestřihnou pomyslnou hraniční pásku a oslaví tak vstup do zóny volného pohybu.

Přes všechna pozitiva, která vstup České republiky mezi země Schengenské dohody přináší, se mezi obyvateli příhraničních obcí objevují iobavy. „Protože pracujeme vprodejně blízko hranic a mnoho znašich zákazníků jsou cizinci, máme obavy zpodivných osob, se kterými máme už svoje zkušenosti. Takže shlídaným přechodem jsme byli rozhodně klidnější,“ míní Věra Mimochodková a Anežka Popelková, které prodávají sklo ve sklárnách Strání.