Smajetkem na silničních přechodech hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podle ředitelky brněnského územního pracoviště Lenky Kolaříkové spravuje ÚZSVM ve Zlínském kraji tři hraniční přechody, a to Starý Hrozenkov, Strání a Březová, jejichž celková hodnota dosahuje 230milionů korun. Po vstupu do schengenského prostoru úřad nabídne tyto objekty nejdříve organizačním složkám státu, vprvní řadě ministerstvu vnitra a celní správě.

„Další vpořadí pro nabídku případného převodu by měly být kraje a obce, vpřípadě nezájmu územní samosprávy bude nepotřebný majetek nabídnut soukromým právnickým a fyzickým osobám,“ sdělila Kolaříková.

Obce však mají možnost získat budovy do svého vlastnictví bezúplatně, ale pouze za podmínky, že nově vzniklé zařízení bude sloužit veřejnémuzájmu. „Odbor odloučené pracoviště Uherské Hradiště už eviduje žádosti obezúplatný převod od obce Březová a Strání,“ informovala Kolaříková.

Podle starosty obce Strání by jednou zmožností, jak nepotřebné budovy využít, bylo přestavět je na nízkopříjmové byty. „Vobci sice máme byty, ale ty jsou vnevyhovujícím stavu a rekonstrukce by si vyžádala velké finance. Navíc budova na hranicích je nová a montovaná, takže by ji bylo možné přesunout zhranic ido centra obce,“ popsal záměr starosta Pavel Mimochodek.

Jako ubytovna pro sportovce nebo nová tribuna by mohla posloužit příhraniční budova vobci Březová. „Opřevedení těchto objektů jsme zažádali už před půl rokem,“ uvedl starosta Josef Trecha.

Také ostravské územní pracoviště ÚZSVM, které spravuje hraniční přechod Střelná na Vsetínsku, už hlásí zájemce ozískání budov. „Obracejí se na nás různé subjekty, mezi nimi se objevují velice smysluplné projekty. Například některé agentury by rády zbudovaly školicí střediska pro podporu podnikání vobou státech, přicházejí iobce snávrhy na zřízení sociálních bytů, domovů důchodců nebo startovacích bytů,“ sdělil ředitel pracoviště KarolSiwek.

Odomově důchodců přemýšlí právě obec Střelná. „Zájem obudovu budeme mít, ale pouze za podmínky, že získáme dotaci na její rekonstrukci. Uvažovali jsme totiž, že tam zřídíme domov důchodců,“ plánuje starosta Petr Kráčmar.