Valašskokloboucké zastupitelstvo schválilo rozpočet města na příští rok.

Z toho je bezmála 34 milionů vyčleněno na investiční akce.

„Rozpočet města bude schodkový, přičemž plánovaný schodek 18,5 milionu korun bude financován z přebytků hospodaření minulých let. Je důležité podotknout, že si díky odpovědnému spravování prostředků město zatím nemuselo brát úvěr a hospodaří bez dluhů,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.

OPRAVA ULICE KRAMOLIŠOVA

Největší plánovanou investiční akcí pro příští rok bude rekonstrukce ulice Kramolišova, jejíž náklady budou dosahovat 8 milionů korun. „Místní komunikace se dočká kompletní obnovy a pokládky nového povrchu průjezdního pruhu v šíři 3,5 metru, navazující plochy budou dodlážděny žulovou kostkou. Opěrná zídka si pak vyžádá statické zajištění,“ přiblížil vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Radek Bařinka.

CHODNÍKY V ULICI BRUMOVSKÁ

Částka 4 miliony korun je připravena na druhou etapu chodníků v ulici Brumovská, která ovšem závisí na přeložení kabelu vysokého napětí společností E.ON a na opravě podezdívky oplocení u středního odborného učiliště, kterou má realizovat Zlínský kraj. Na rekonstrukci chodníků je připravena žádost o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury a podávat se bude v lednu.

NÁMĚSTÍ DOSTANE NOVOU KOSTKU

V roce 2018 bude také provedena rekonstrukce prostoru stávající diagonální komunikace na Masarykově náměstí. „Dojde k odstranění živičných povrchů na diagonále, k položení nových podkladních vrstev a k celoplošnému předláždění žulovou kostkou. Náklady této investiční akce se mohou v závislosti na rozsahu prací pohybovat od 1,5 do 3,1 milionu korun,“ řekla Eliška Olšáková.

KANALIZACE, VODOVOD A KOUPALIŠTĚ

V lokalitě Pod Dubovcem se bude budovat kanalizace za 1,1 milionu a rovněž vodovod za 1,6 milionu korun. Projekt na odkanalizování v předpokládané hodnotě 2 miliony korun se připravuje i pro ulici Nádražní a realizován bude v případě vyřízení potřebných povolení a souhlasů vlastníků pozemků. První část obnovy se chystá i na městském koupališti, kde by mělo dojít k rekonstrukci bazénové technologie, přístupových chodníků a bazénů za 3 miliony korun.

SOCIÁLNÍ BYTY

Pro výstavbu bytů v podkroví domu s pečovatelskou službou je v rozpočtu připravena částka 4,8 milionu korun. Projekt počítá se čtyřmi tzv. „sociálními“ byty, které se budují s využitím dotace 3,4 milionu z IROP, a jednou klasickou bytovou jednotkou, kterou za své prostředky postaví město.

CHODNÍKY A PŘECHODY

U projektu Bezpečná cesta do škol, díky němuž vzniknou bezbariérové chodníky a přechody pro chodce, se nyní pracuje na podání žádosti o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury. „Celkové odhadované náklady činí 17 milionů, z nichž 1 milion se v roce 2018 proinvestuje na úsek, na který nebude možné čerpat dotaci,“ sdělil Radek Bařinka. Nový přechod pro chodce za 1,5 milionu pak vznikne v ulici Cyrilometodějská blízko křižovatky s ulicí Jana Nerudy.

PROJEKTY, KTERÉ ZAVISÍ NA DOTACI

V případě, že by město Valašské Klobouky bylo úspěšné v žádostech o dotaci, byla by provedena rekonstrukce odborných učeben v základní škole v hodnotě 32 milionů, výstavba cyklostezky na Brumov-Bylnici za 18 milionů, vybudování víceúčelového hřiště ve Smolině za 2,5 milionu, zateplení a rekuperace v kině Svět za 4 miliony, novostavba fotbalových kabin v Mirošově za 5,3 milionu a další.

BYTY V DLOUHÉ

„Po vyřízení stavebního povolení bude zahájena také příprava stavební lokality individuální bytové výstavby v Dlouhé, pro niž bude ze strany města zapotřebí financování ve výši až 19 milionů. Vzhledem k tomu, že investiční akce tohoto typu nejsou podporovány ze žádných dotačních titulů, bude město jednat o úvěru,“ poznamenala Olšáková.

LIPINA, MIROŠOV A SMOLINA

Rozpočet v příštím roce plánuje i projekty pro místní části. „V Lipině se počítá s přípravou individuální bytové výstavby v jihozápadní části území. Bude prodloužena veřejná komunikace, vodovod, kanalizace i osvětlení, a to v hodnotě1 milion korun,“ sdělila Eliška Olšáková a dodala, že se připravuje podání žádosti o dotaci na výstavbu sociálních bytů v bývalé škole. V Mirošově i Smolině se budou opravovat hasičské zbrojnice a dobrovolní hasiči v Lipině se také dočkají nového dopravního automobilu. Z jeho ceny 900 tisíc korun pokryje 750 tisíc dotace Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje.

I ÚDRŽBA JE NÁKLADNÁ

„V oblasti oprav a údržby je vyčleněno 1,4 milionu korun na péči o zelené plochy ve městě, 3,5 milionu na opravy chodníků a 1,1 milionu na zimní údržbu místních komunikací. Na dětská hřiště a sportovní areály je na příští rok určena částka 455 tisíc korun,“ sdělil místostarosta Martin Janík.

PŘÍSPĚVKY A DOTACE

„Další podstatnou položkou jsou příspěvky zřizovaným organizacím, které v souhrnu dosahují 16,6 milionu. Dotace a dary neziskovým subjektům na kulturu a sport představují částku bezmála 1,5 milionu, z čehož 540 tisíc jde spolkům formou podpory a 245 tisíc činí technická podpora akcí,“ přiblížil místostarosta. Na fungování sociálních služeb město v příštím roce poukáže 499 tisíc korun. (hed)