Podle něj se ke sdružení přidají zřejmě všechny obce, které již podepsaly Smlouvu měst a obcí proti daňové diskriminaci, což je téměř 1500 vesnic a měst z celé České republiky. Velkou podporu má organizace také na severu Čech, kde zájem o vstup projevilo zhruba 750 samospráv. Iniciátoři oslovili také Spolek pro obnovu venkova, který sdružuje asi 4000 obcí. "Myslím, že konečné číslo daleko přesáhne počet obcí podepsaných nyní pod smlouvou proti daňové diskriminaci," podotkl starosta.

Organizaci založili starostové ze Zlínského kraje jako protipól stávajícího Svazu měst a obcí. Jejím cílem je hájit zájmy obcí a měst do 50.000 obyvatel a stát se oficiálním partnerem při jednání s vládou, například o rozpočtovém určení daní. Vstup do sdružení není podmíněný zrušením členství ve Svazu měst a obcí. Iniciátoři předpokládají, že svou činnost časem rozšíří i na města s větším počtem obyvatel.

Tlak na vznik nové organizace vyvolalo podle iniciátorů především negativní stanovisko Svazu měst a obcí k novele zákona o rozpočtovém určení daní v podobě, kterou dnes předložil ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) na zasedání vlády. Její projednávání kabinet odložil na příští týden. Koalice je v této otázce nejednotná, s návrhem vyslovila zásadní nesouhlas v sobotu výkonná rada ODS.

Novela by měla daňové příjmy malých obcí posílit na úkor čtyř největších měst, a to Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. Ta by přišla celkem o 3,3 miliardy korun. Zbylé obce a města by si naopak polepšily o 5,8 miliardy korun.

Ustanovující zasedání plánují iniciátoři na přelomu října a listopadu, registrace by se měla uskutečnit nejpozději do 1. ledna 2008. Na internetových stránkách www.nezavislistarostove.cz je zveřejněna členská přihláška a návrh stanov sdružení.

Ke Svazu měst a obcí se dosud hlásilo přes 2600 členů, což představuje více než dvě pětiny obcí České republiky.