„Ještě vloni zde mohli zůstat jen do sedmi hodin, od letoška až do devíti,“ upozornila na jednu z novinek členka Červeného kříže Silvie Babčáková.

Služba je zdarma. Nocležníci se mohou také vysprchovat, a to za dvacetikorunu.

„Jedinou jejich povinností je ráno si po sobě uklidit. Jinak zde dostanou také čaj, a mohou si ohřát s sebou přinesené jídlo,“ dodala Babčáková.

Službu konající Bohuslav Polepil dodal, že zájemci nesmí přijít opilí.

První den využil služby jeden muž ze Zlína.

„Ideální je, když jsme tady tak čtyři, povykládáme si, a můžeme se i celkem pohodlně uložit,“ řekl nocležník, který si ovšem nepřál uvést žádné osobní údaje.

Červený kříž nabízí mužům bez domova také denní centrum, noclehárnu s postelí, azylové zařízení a terénní službu.