„Největší podíl na uloženém odpadu, přibližně poloviční, má kategorie směsného komunálního odpadu od občanů, následuje stavební a objemný odpad. Loni uložilo město Zlín na skládku Suchý důl 19 000 tun odpadu,“ uvedl mluvčí Zlína Tomáš Melzer.

Loni zabezpečovaly TS Zlín svoz 13 427 popelnic a kontejnerů. K tomu obsluhovaly 6 995 nádob na biologicky rozložitelný odpad. Počet kontejnerů na tříděný odpad – papír, plasty, kov a sklo, činil 1 222.

TS Zlín realizují i 24 mobilních svozů odpadů z místních částí a Jarní a Podzimní úklidy. Celkem bylo svezeno 726 tun odpadu.

Náklady TSZ na zpracování odpadů byly v roce 2018 ve výši 53 mil. Kč.

Odhadovaný meziroční nárůst nákladů na zpracování odpadů v letech 2018 a 2019 je tak nejméně 5%.

V roce 2020 se předpokládá další nárůst. Náklady se odhadují na 63 milionů.