Přednost mají příslušníci politických stran. Až poté se můžou přihlásit obyčejní lidé

„Předsedovi komise je určeno 1600 korun, místopředsedovi a dalším členům 1300 korun a zapisovateli 1500 korun za celé volby,“ vyčíslila mluvčí města Zlína Marie Masaříková. Za tento finanční obnos se příslušník komise stará o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a kontroluje jeho průběh. Musí také sepsat zápis o průběhu a výsledku hlasování. V některých městech, například ve Zlíně, je součástí práce také roznášení volebních lístků.

Největší šanci dostat se do volební komise má člen politické strany, která kandiduje do Poslanecké sněmovny. „Takoví lidé mají přednost. Občan, který není ve straně, může být na neobsazené místo určený starostou. Zájemci se musejí u starosty přihlásit,“ vysvětlila mluvčí Otrokovic Lenka Krupková.

Problém naplnit komisi tak nemají například v Holešově. „Politické strany totiž vyslaly dostatek členů, takže máme komise obsazené především jimi,“ poznamenala vedoucí odboru správních a vnitřních věcí v Holešově Zdeňka Konopecká.

V případě, že chce dohlížet na volby obyčejný občan, musí splňovat několik podmínek. „Takový člověk musí v den složení slibu dosáhnout osmnácti let a nesmí kandidovat do voleb. Dále musí být občanem České republiky,“ upřesnila Masaříková.

Počet určí starosta

Komise má minimální počet členů, který stanoví starosta obce. Záleží na tom, kolik voličů je v daném volebním okrsku. „Musí být minimálně pětičlenná, v okrscích se třemi sty voliči může mít členy čtyři,“ přiblížila mluvčí Valašských Klobouk Lenka Zvonková.

Komise tedy můžou být jinak velké v každé obci i v každém okrsku. „Ve větších okrscích máme minimálně deset členů včetně zapisovatele. V menších částech máme členů sedm plus zapisovatelé,“ dodala Zvonková.

Otrokovice zase mají osm členů v komisi i se zapisovatelem, v Holešově je potřeba o dva členy méně. Kdo by se ale ještě teď chtěl přihlásit, má už smůlu. Komise se totiž uzavíraly 28. dubna.

Klára Elšíková

NA OKRAJ: U voleb to ujde

Jednou jsem byla členkou volební komise a není to nic extra zábavného, zvlášť při současné účasti, která se pohybuje kolem třiceti procent lidí. Ale na druhou stranu, posedět si v teple, odhadovat, kdo koho volí, a ještě za to dostat zaplaceno, to není vůbec špatné.

Iva Chmelová, editorka