„Byla to složitá cesta dosud neprobádanými oblastmi. Na začátku devadesátých let odešli zkušení policisté. A byl velký problém vybrat nové lidi a naučit je policejním metodám. Bylo to období, které kladlo velké nároky i na manažerské schopnosti všech řídících pracovníků v policii,“ zhodnotil období, kterým si krajská policie prošla.

Co se za dvacet let změnilo?
Změnilo se jednak logo policie, ale hlavně náplň její činnosti. Dřív byla policie spíše represivní nástroj. Dnes by to měla být, a doufám, že to tak opravdu je, složka, která chrání práva občanů, jejich zdraví a život. A to je její hlavní poslání.

Co se naopak za tu dobu vůbec nezměnilo a mělo by se změnit?
Je to celá řada špatných návyků, které mladí policisté přebírají od starších. A ty negativní bohužel často vytlačují ty pozitivní, jako jsou například kázeň a pořádek. Tyto vlastnosti se bohužel vytrácejí a pak se občas u těch mladých objevují náznaky toho, jak tu práci ošidit.

Jak se změnila technika policie za těch dvacet let?
Udělali jsme obrovský krok dopředu. Hlavně v letech 2007 až 2009, kdy se takřka kompletně obměnil vozový park, rovněž se zmodernizovaly služebny a výpočetní technika.

A co bylo pro vás za celou tu dobu asi tak nejobtížnější?
Změnit myšlení lidí. To je podle mě nejobtížnější proces. A ještě se na něm dodnes pracuje. Jak říkal Tomáš Garigue Masaryk: Dejte nám padesát let demokratického vývoje a my vám ukážeme, co je demokracie. Podobně je to i u policie. Chce to ještě tak dvě generace. Lidé si musí uvědomit, že policie je prostě jenom množina národa. My se ničím nevymykáme zbytku populace. Jaká je atmosféra ve společnosti, tak obdobně se odráží i v policii.

I vy sám jste u policie celých dvacet let. Mohl byste vzpomenout na nějaký kriminalistický případ, který vám utkvěl za ty roky v hlavě. Něco, na co jenom tak nelze zapomenout?
Rozhodně bych vzpomněl na výbuch auta podnikatele Miroslava Kovaříka. Na to se nezapomíná. Šlo o jeden z nejdrastičtějších trestných činů, kterého jsem byl svědkem. Ten, kdo to auto odpálil, věděl, že vedle něj sedí jeho dcera, která s tím neměla nic společného, a přesto ten čin spáchal. A určitě musím zmínit i případ z posledních dnů – vraždu mladé dívky z Hulína, která se vyznačovala velkou brutalitou.

Zabrousíme trochu do budoucnosti. Jaká bude podle vás zlínská krajská policie za dalších dvacet let?
Já myslím, že skvělá a ještě lepší, než dnes. S nadsázkou ale bych řekl, že už to skoro snad ani nejde.

Co byste tedy popřál zlínské krajské policii ke dvacátým narozeninám?
Rozumnou vládu, rozumného ministra, rozumného policejního prezidenta. A pokud si tito schopní lidé uvědomí, jakou obrovskou odpovědnost má policie, a zohlední to při vytváření rozpočtu i ve svých dalších politických rozhodnutích, tak bude práce policie určitě nadále velmi kvalitní.