Jak vidíte své šance na zvolení do Evropského parlamentu?

Je to nevyzpytatelné. Výsledek může být jiný, než co říkají průzkumy veřejného mínění. Odhady mluví o pěti až deseti mandátech pro sociální demokracii. Takže to může dopadnout mým zvolením, i nezvolením.

Čemu byste se v Evropském parlamentu nejraději věnovala?

Jakožto lékařka pracující na anesteziologickém a resuscitačním oddělení kroměřížské nemocnice mám nejblíže ke zdravotnickým tématům. Ráda bych se zabývala záležitostmi, které se týkají veřejného zdraví, sociální oblasti, zdravotně postižených.

Myslíte si, že budete mít jako poslankyně reálnou šanci něco ovlivnit?

To záleží do značné míry na tom, jakou sílu bude mít sociálnědemoratická frakce. Evropská sociální demokracie je nyní v parlamentu druhou nejsilnější. Náš kandidát číslo 3 Libor Rouček má šanci stát se místopředsedou této frakce. V tom případě bychom mohli ovlivňovat bezprostředně její filozofii.

Pokud se stanete poslankyní Evropského parlamentu, budete mít mnohonásobně vyšší plat než nyní. Co si s ním počnete?

První plat dám kroměřížské nemocnici na přístrojové vybavení. Bude to svým způsobem poděkování za to, jak mi vycházejí vstříc. Jistě bude prostor pro to, aby se část platu věnovala na dobré účely.

Máte už s rodinou domluvenou dělbu péče o domácnost v případě zvolení?

Jsem samostatná jednotka, takže dělbu péče o domácnost nemusím řešit. Mám ale povinnost nezapomínat na lidi kolem sebe. Mám maminku, o kterou bych mohla časem pečovat.