„V loňském roce na koupališti vrtali studnu a na konci sezony měnili folii v bazénu. Nyní plánujeme obnovu laviček a celého posezení," popisuje starostka.

Část je pod střechou u bufetu, druhá část podléhá meteorologickým podmínkám a je proto třeba toto posezení již vyměnit. K velkým vizím do budoucna patří také multifunkční centrum za koupalištěm, kde by se lidé mohli scházet.

„Projekt byl již v minulosti vypracován, ale nesplňuje současné představy vedení obce, proto ho zřejmě nechá přepracovat," plánuje Pospíšilová. Následně by si obec zažádala o dotaci. V současné době jsou spokojení. „Zejména jsme rádi, že máme kompletně odkanalizovanou obec, což jsme realizovali v rámci Svazku obcí," zmínila starostka.

Podobně jako v okolních obcích, i zde se daří spolkům a sdružením. Úspěšní jsou např. včelaři, kteří před dvěma roky uspořádali výjimečnou výstavu.

„Výstava měla opravdu obrovský úspěch a chodili se na ni dívat zájemci z širokého okolí. Zejména se všem líbil skleněný úl," prozradil Deníku včelař Šimoník.

V proskleném úle bylo možné sledovat včely přímo při práci. Předseda Šimoník se zabývá včelařstvím již 40 let, vede kroužek dětí a zároveň vede kurz pro dospělé pro začínající včelaře.

„O včelaření je opravdu zájem, zažíváme jakýsi boom, přibývá lidí, kteří si na zahradu dají úl," pochvaluje si Šimoník.

Začínající včelaře podpořil také Kraj, který dával příspěvky na nákup tří úlů a tří včelstev do výše 10 000 korun, což pomohlo rozvoji včelařství. Mezi včelaři je tak i spousta mladých.

„Máme také spolkový včelín, kam vodíme děti a také klubovnu. Spolupracujeme také se zemědělským družstvem, které nám pomohlo tím, že vysázeli slazenku, která kvete 6 týdnů a je velmi nektarodárná, tedy je z ní hodně medu, tím nám velmi pomohli. Dříve nám totiž vždy černý skot všechny květiny spásl," doplnil Ladislav Šimoník. Bohužel mají i místní včelaři potíže s nemocemi hmyzu.

„Trápí nás mor, nedávno jsme opět museli spálit jedno včelstvo," lituje včelař Fojtík. V Sehradicích mají včelaři 38 členů.

Mezi další spolky patří myslivci, kterých je ve spolku 14. „Trápí nás věkový průměr 66 let, mladí nemají zájem, ale jinak žádné problémy nemáme," svěřil Deníku myslivec Zdeněk Šenovský. „Aktuálně jsme přeléčovali srnčí zvěř, která byla nakažená, ale již je to dobré. Staráme se také o úklid lesa i potoka, organizujeme ples, děláme brigády a další akce," dodal.

V Sehradicích mají také aktivní seniory. „Je nás v klubu 28, z toho většina žen," prozradila Ludmila Maňasová z Klubu seniorů.

„Scházíme se každé dva týdny, zpíváme, vykládáme, chodíme na výšlapy, jezdíme na zájezdy…," vyjmenovává spokojeně. Aktuálně byli na Klečůvce a také v Lačnově za kvetoucími šafrány. Chodí i do Pozlovic na bowling.

„Baví nás také petangue. V loňském roce jsme byli čtvrtí v Luhačovicích na turnaji v petangue," chválí seniory Maňasová.

Místní se také sdružují ve spolku rybářů, sokolů folkloristů a hasičů. Daří se i sportovcům. „V současné době působí v Sehradicích 3 fotbalová mužstva. Jedno mužstvo hrající kategorii mužů – dospělých a dvě mládežnická. Celkem tedy zhruba kolem 50 aktivních sportovců," sdělil za Sokoly Roman Heinz.

„Asi jednoho z největších úspěchů v historii Sokolu Sehradice dosáhly fotbalové oddíly před třemi lety, když postoupily v jednom soutěžním ročníku obě mužstva mužů o soutěž výše. „B" mužstvo vykopalo postup ze čtvrté třídy do třetí a „A" mužstvo zase postoupilo z okresního přeboru do I.B třídy," dodal.

Každoročně pořádá Sokol Sehradice sportovní den pro děti. Pod hlavičkou TJ Sokol Sehradice působí také oddíl kuželkářů, kteří hrají odborářskou soutěž v Luhačovicích. Dříve patřil pod Sokol Sehradice i lyžařský oddíl, který spravoval lyžařský vlek.

Ten musel být ovšem vlivem nových směrnic a hlavně nepříznivým mikroklimatem v zimních obdobích zrušen. Zanikl jak lyžařský oddíl, tak byl i demontován vlek samotný, který se nacházel na cizích pozemcích.

Nejvýznamnější akcí jsou Maňasovy Sehradice. „Letos proběhne 19. června 19tý ročník. Moderovat ho bude Zdeněk Junák," sdělila starostka Pospíšilová.

Maňasovy Sehradice se konají na poctu významných zdejších rodáků Václava a Františka Maňase. František Maňas byl hudební skladatel, který napsal přes 100 skladeb tanečního a zábavného rázu, z nichž mnohé vyšly tiskem. Např. Slovácká polka, Valašská polka aj. Některé skladby jsou nahrány. Václav Maňas napsal více než 100 populárních skladeb pro dechový a univerzální orchestr, mnohé z nich vysílají sdělovací prostředky a byly oceněny v soutěži o Vačkařovu cenu.