„Měli jsme problémy s vytvořením elektrické přípojky, proto se celá záležitost trochu zpozdí. Základní potřebná povolení už ale máme nyní vydaná, během měsíce tam tedy semafor necháme nainstalovat,“ objasnil náměstek primátorky Miroslav Šenkýř.

Dodal, že v místě vznikne kompletní světelná křižovatka ve tvaru T jen na určitou dobu. „Bude tam provizorně řešit dosavadní ne příliš ideální dopravní situaci, než se dobuduje mimoúrovňová křižovatka v souvislosti s plánovaným přivaděčem,“ vysvětlil Šenkýř.