Do druhých voleb byli nominováni opět Jiří Polách, ředitel Ústavu podnikové ekonomiky fakulty managementu a ekonomiky i Ignác Hoza, děkan fakulty technologické. Právě včera všichni čtyři adepti představili svou vizi budoucnosti akademické obci. "Myslím si, že vedení univerzity je týmová záležitost. Budoucnost školy je v tom být špička ve dvou ve třech oborech a ostatní rozvíjet na kvalitní úrovni," popisoval svůj postoj například Trnka a razantní byl také v debatě o kvalitě vzdělávání. "Já bych byl v otázce kvality a požadavků na studenty mnohem přísnější, tu laťku bych rozhodně pozvedl," pokračoval emeritní děkan. "Podle mě je třeba upevňovat postavení univerzity s mezinárodním ohlasem v pedagogické, vědecké a podnikatelské činnosti," konstatoval zase Roman Prokop. Jiří Polách se chce zase prosadit svými manažerskými schopnostmi. "Ty jsou pro vedení školy velmi důležité," řekl.

kandidáti podpoří cizíjazyky

Přestože se jedná o odlišné osobnosti, jednoznačně se kandidáti shodli například na otázce potřeby neustálého rozvoje angličtiny na univerzitě, a to i v oborech, kde prozatím není nutností. "Mají- li studenti, ale i univerzita být plnohodnotnou součástí evropského prostoru, je třeba stále rozšiřovat své kvality. A to i jazykové," dodává k tématu Hoza. Akademický senát bude volit nového rektora už v úterý. Vítěz musí získat nadpoloviční většinu hlasů členů akademického senátu. To se ale nepodařilo ani jednomu z kandidátů první volby, Jiřímu Poláchovi a Ignáci Hozovi, kteří chtěli místo po nynějšímu rektorovi Petru Sáhovi. Tomu končí volební období a volby se již nesmí zúčastnit.