„Zaměřujeme se hlavně na historické období renesance a baroka. Členové společnosti se věnují výuce šermu, studují starobylé tematické rukopisy, účastní se vystoupení a rekonstrukcí historických událostí,“ řekl člen společnosti Michal Hamšík.

Členem společnosti se sice může stát jen osoba starší 16 let, ale do školy šermu jsou přijímáni zájemci už od 15 let věku, horní věková hranice není omezena.

„Šerm rozvíjí tělo i ducha a přispívá k vývoji osobnosti člověka v mnoha směrech, posiluje svaly, zdokonaluje reflexy a smysl pro rovnováhu, zvyšuje schopnost koncentrace i sebekontroly a zlepšuje prostorovou orientaci. V neposlední řadě se ovšem také příjemnou formou odreagujete, vybijete skrytou energii a přijdete na jiné myšlenky,“ vysvětlil Hamšík.

Do začátku není nutné žádné speciální vybavení. Prvního půl roku probíhá výcvik s cvičným bambusovým kordem a až po zvládnutí základů se přechází na kovové repliky historických zbraní nebo na zbraně sportovní. Zájemci o šermířské umění mohou navštívit stránky společnosti na www.sermzlin.cz.

(uop)