Díky své usilovné činnosti získala Pečeňová koncem února titul Sestra roku, který každoročně uděluje odborný časopis Sestra. Porota soutěže ji určila jako vítězku v kategorii sestra v sociální péči. Tomuto oboru se však původně ani nechtěla věnovat.

„Působila jsem deset let jako zdravotní sestra ve Zlíně na operačním sále. Shodou okolností jsem pak v roce 2003 odjela do Irska, kde jsem strávila patnáct měsíců. Pracovala jsem tam v zařízení sociálních služeb, protože bylo v té době složité získat tam registraci jako zdravotní sestra. Nejprve jsem tedy dělala pečovatelku. Tam jsem pochopila, že v sobě mám trochu určité empatie, kterou mohu předávat dál,“ vysvětlila.

V roce 2005 se Pečeňové naskytla možnost založit obecně prospěšnou společnost a využít prostor bývalé pečovatelské služby, která byla převedena na město Vizovice. Mohla tak spojit své zkušenosti ze sociální a zdravotnické práce, což považuje za velmi důležité.

Společnost Dotek poskytuje nejrůznější služby zaměřené na seniory a klienty postižené Alzheimerovou nemocí. Zabývá se také o poradenstvím pro občany, kteří se starají o své takto postižené blízké. V kraji ojedinělou je nabídka úlevové péče. V podstatě jde o to, že lidé pečující trvale o své blízké mohou v případě potřeby na určitý čas přenechat tuto péči odborným pracovnicím přímo v budově Doteku. Své zařízení, které je částečně i denním stacionářem, se společnost snaží neustále vylepšovat.

„Letos máme naplánováno zpříjemnění interiérů. Již je vše domluveno s odbornou firmou. Rádi bychom, aby se u nás klienti cítili co nejlépe. Pokud by se podařilo získat dostatek financí, chtěli bychom vybudovat ve Vizovicích nový komplex pro náš typ klientů. Předpokládané náklady se však pohybují kolem čtyřiceti milionů korun,“ uzavřela.

nis