Tento přívod vody přitom slouží více než 25 tisícům lidí z Hornolidečska, Valašskokloboucka, Slavičínska a Luhačovicka a protečou jím denně dva miliony litrů.

Už v roce 2007 přikročila obec Lidečko k základnímu opatření, kdy ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Vsetín (VaK) instalovaly dvě šachty s uzávěry pro případ, že by sesuv potrubí narušil.

„Šachty jsou sto metrů od sebe, každá na jedné straně sesuvu. V případě protržení vodovodu by se šachty uzavřely, aby se zabránilo vytékání vody. Také je možnost nouzově napojit na šachtu přívod, který by zajistil aspoň základní zásobování obcím, které nemají další vodní zdroj,“ sdělil ředitel VaKu Leopold Orság.

Vodárenská společnost prý situaci ohroženého přívodu intenzivně řeší.

„Existují dvě varianty. První je sanace svahu. Ta by vyšla minimálně na sto milionů korun, byla by technicky téměř neřešitelná a není jisté, že by sesuvu svahu zabránila. Proto jsme zvolili raději přeložku vodovodu, která stojí přibližně dvacet milionů a je jistější,“ dodal Orság.

I tak ale nejde o nic jednoduchého. Trasa přeložky se musela složitě vyjednávat.

„Je tam členitý terén, poblíž kterého vede železnice, silnice první třídy a teče potok,“ podotkl ředitel Orság. Proto společnost jednala s majitelem pozemku, společností Lesy ČR, i s dalšími vlastníky pozemků stojících okolo – Povodí Moravy, České dráhy a Ředitelství silnic a dálnic.

Problém s trasou přeložky se naštěstí vyřešil, její financování však zatím ne. Orság doufá, že se podaří získat dotaci.

„Získání dotace bude obtížné, protože dotační tituly na takovýto problém neexistují, nicméně další možností je dotace mimořádná,“ vysvětlil starosta Ryza.

Začít stavět by se mohlo příští rok.

„Nejprve se postaví nová trasa, na kterou pak přepojíme přívod, takže se lidé nemusejí bát žádných odstávek,“ uklidňuje ředitel VaKu Orság.

Starostové obcí a měst z ohrožených oblastí se nebojí. Některé mají náhradní vodní zdroje, jako jsou přehrady či nádrže, jiné spoléhají na to, že se v Lidečku vše vyřeší tak, jak má.

„Myslím, že to je zabezpečené,“ sdělil starosta Křekova František Vangor. Právě Křekov je jednou z obcí, která náhradní zdroj pitné vody nemá. „Naštěstí víc než polovina lidí ve vesnici má studny,“ dodal Vangor.

Vodu ze Stanovnice odebírají i města, jako jsou například Valašské Klobouky, Luhačovice či Slavičín. Všechny však mají náhradní zdroje.

„U nás je to z Ludkovic a z Horní Lhoty,“ uvedl například starosta Luhačovic František Hubáček.

„My vodu bereme i ze Šanova,“ řekl starosta Slavičína Jaroslav Končický.

Svah v Lidečku se nejprve začal hýbat po vydatných deštích v roce 1997. Vážnější problémy ale nastaly po silné zimě před třemi lety, kdy došlo k rychlému tání velkého množství sněhu.

Iva Chmelová