Jen na Zlínsku se pracovalo na jedenácti dopravních stavbách. Osm z nich je hotových, na třech se bude pokračovat ještě v příštím roce. Práce se týkají téměř 20 km silnic a infrastruktury.

Horní Lapač – Fryšták (silnice II/490)

Práce na zhruba tříkilometrovém úseku začaly již v červenci 2013. Do konce roku však nebylo možné opravy stihnout, a tak byly v polovině března letošního roku po přerušení v zimním období znovu obnoveny.

Letos koncem května tak bylo definitivně hotovo. Cena se vyšplhala na něco málo přes 28,5 milionu korun. Projekt byl podpořen 70 % dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Pozlovice – Luhačovice (silnice II/492 a II/493)

Na dvoukilometrovém úseku těsně před začátkem Luhačovic bylo možné potkat silničáře už od poloviny září 2013 a po zimní přestávce také od poloviny března do srpna letošního roku.

Kromě rekonstrukce povrchu vozovky tu vznikla i zbrusu nová okružní křižovatka, která má zvýšit bezpečnost provozu v místě křižovatky na Petrůvku a k přehradě. Cena činila bezmála 18 milionů a ze 75 % byla financována z ROP Střední Morava.

Březnice – Bohuslavice u Zlína (silnice II/490)

Na čekání pět i více minut na semaforech si museli zvyknout řidiči projíždějící dvouapůl kilometrovým úsekem na důležitém silničním tahu ze Zlína do Uherského Hradiště.

Kompletní rekonstrukce povrchu vozovky zde probíhala od začátku července do konce září. Došlo i ke zvýšení bezpečnosti provozu. V místě příjezdu i výjezdu v obci Březnice byly vybudovány zpomalovací retardéry ze žulových kostek. Celková cena stavby činila necelých 18 milionů korun. Dotace z ROP Střední Morava byla 80 % uznatelných nákladů.

Šarovy – Bohuslavice u Zlína (silnice II/497)

Zde bylo nutné řešit havarijní stav vozovky v úseku dlouhém přes šestnáct set metrů. Ředitelství silnic Zlínského kraje se podařilo získat na opravu osmdesátiprocentní dotaci z ROP Střední Morava, a tak se mohly na jaře letošního roku rozběhnout práce na rekonstrukci této části vytížené silnice mezi Uherským Hradištěm a Zlínem.

Opravy byly zahájeny v polovině března a trvaly stejně jako dopravní omezení téměř tři měsíce. Cena činila přes jedenáct milionů a přibližně osmdesát procent uznatelných nákladů má být uhrazeno z prostředků EU v rámci ROP Střední Morava.

Pohořelice – Oldřichovice (silnice III/4976)

Dva měsíce museli o prázdninách řidiči v důsledku úplné uzavírky zhruba kilometrového úseku silnice mezi těmito dvěma obcemi volit náhradní objízdné trasy. Kompletní rekonstrukci a rozšíření vozovky muselo dokonce ustoupit 116 vzrostlých stromů.

Na omezení v podobě semaforů si však řidiči museli zvykat již od začátku května. Práce přitom trvaly až do konce září. Oprav se dočkal i povrch vozovky dlouhý asi půl kilometru v průjezdu Pohořelicemi. Celá akce si vyžádala téměř 15,5 milionu korun a 80 % na ni šlo z ROP Střední Morava.

Zlín-Štípa – Lešná (silnice III/49015)

Bezpečnější příjezd i lepší přehlednost a bezpečnost provozu celkově získali motoristé díky rekonstrukci více než kilometru silnic v okolí zoo Lešná. Práce a s nimi spojená dopravní omezení potrápily řidiče od března do června.

V první polovině dubna došlo dokonce na několik dní na uzavírku úplnou. Výsledkem je zrekonstruovaná silnice za zhruba 13 milionů korun. ŘSZK na její opravu získalo 80 % dotaci z ROP Střední Morava. Podél silnice vznikla i nová cyklostezka, jejíž výstavbu organizoval Magistrát města Zlína.

Kelníky (most na silnici III/49721)

Nový most přes Částkovský potok místo dosavadního propustku slouží od poloviny září motoristům v Kelníkách. Jeho stavba zde probíhala od začátku července. Šlo přitom o jedinou stavbu RSZK v tomto roce bez zapojení evropských dotací.

„Stavbu mostu v Kelníkách jsme zařadili do letošního plánu investic až dodatečně. Financování jsme zajistili sami z prostředků, které se podařilo ušetřit ve výběrových řízeních na zhotovitele ostatních již dříve plánovaných staveb," upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Jestřabí – průtah (silnice II/495)

Kompletní výměna konstrukce vozovky tohoto téměř sedm set metrů dlouhého průtahu obcí a obnova povrchu dalších téměř čtyř set metrů ve směru na Štítnou nad Vláří se rozběhla začátkem května. Práce byly oficiálně ukončeny k poslednímu zářijovému dni. Tato investice za skoro 15 milionů korun má rovněž přislíbenu dotaci z ROP Střední Morava, a to ve výši 80 % uznatelných nákladů.

Práce na této silnici II/495 přitom probíhají již delší dobu. Již v roce 2011 ŘSZK stavělo nový most přes železniční trať a obnovovalo část silnice v Bylnici za více než 76 milionů. Loni šlo dalších přes sedm milionů do oprav mezi Štítnou nad Vláří a Jestřabím.

Rokytnice – Jestřabí (silnice II/495)

Na tomto dvouapůlkilometrovém úseku zahájili silničáři práce koncem června a hotovo má být nejpozději do května příštího roku. Stavba je tedy v částečném časovém souběhu s opravou průtahu Jestřabím, na který víceméně navazuje. Součástí této zakázky je i zbourání stávajícího mostu na této silnici a výstavba nového. Odhadovaná cena celé rekonstrukce je necelých 52 milionů a stavba má přislíbenu 80 % dotaci z ROP Střední Morava.

Zádveřice – Horní Lhota (silnice II/492)

Asi 60 milionů si vyžádá oprava více než pětikilometrového úseku na této trase, která se rozběhla začátkem dubna a její dokončení se plánuje do konce května příštího roku. Řidiči si tak na semaforech ještě nějakou dobu patrně postojí. Z 80% má být rekonstrukce dotována z ROP Střední Morava.

„Ředitelství silnic Zlínského kraje touto stavbou pokračuje v postupné rekonstrukci důležité silnice II. třídy č. 492, která spojuje Zádveřice a Luhačovice," uvedl radní Zlínského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Kučera. Úsek mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou (s výjimkou úseku v délce 940 metrů v zádveřickém kopci, který v posledních letech dostal nový koberec během programu plošných obnov) je jedním z posledních, který je ještě třeba důkladně opravit.

Brumov – Návojná (silnice III/50736)

Další stavbou započatou letos v červenci, která se protáhne do konce května příštího roku, je rekonstrukce osmisetmetrového úseku od železničního přejezdu v blízkosti vlakové zastávky Návojná směrem na Brumov-Bylnici.

Součástí prací bude i kompletní rekonstrukce mostu na této trase, vybudování opěrných zdí v některých místech, odvodnění silnice nebo vyztužení silničního svahu nad potokem Nedašovka. Předpokládaná cena celého díla je 47,5 milionu korun a stejně jako celá řada jiných dopravních staveb v regionu bude částečně kryta evropskými penězi.

ROMAN BUČEK