Se zdržením na dálnici musejí řidiči počítat do konce října.

V pondělí začali silničáři provádět údržbářské práce na úseku dálnice D55 v severovýchodní části obchvatu Otrokovic. Zdrží se tam do konce října.

„Práce se týkají úseku dálnice od nájezdové křižovatky u exitu 30 po křižovatku se silnicí I/49 u exitu 32 včetně sjezdů a nájezdů. Objízdné trasy budou značeny podle toho, ve kterém místě se aktuálně bude rekonstruovat, " informoval František Žák z odboru rozvoje města.

Rekonstrukce vozovky je rozdělena do tří etap, každá z nich si vyžádá nové přechodné značení. „Řidiče žádáme, aby věnovali dopravnímu značení zvýšenou pozornost po celou dobu probíhajících prací," zdůraznil František Žák.

Až koncem listopadu skončí částečná uzavírka u Luhačovic. Silničáři tam zajišťují silnici, které hrozí sesuv do blízkého potoka.

Během října a listopadu by mohla stavební firma problémové místo zpevnit. Silnice je ohrožena sesuvem kvůli odplavení velkého množství zeminy a obnažení stávající opěrné zdi. Ředitelství silnic Zlínského kraje už nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na zajištění stability opěrné zdi.

„Jednáme také se správcem toku ve věci zpevnění břehů vodoteče, jejíž meandry a následná eroze způsobují odplavování území pod opěrnou zdí, což snižuje její stabilitu," řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Jednalo se i s majiteli pozemků, které jsou potřebné pro stabilizaci opěrné zdi, a Zlínský kraj připravuje jejich výkup.

Na zhotovitele stavby bylo už vypsáno výběrové řízení. Předpokládané náklady na mimořádnou investici jsou asi šest milionů korun.