„Od svého nástupu do funkce se snažím dodržovat dvě zásady. Dbát na to, aby se spravedlivě myslelo jak na rozvoj centra, tak i na místní části. A také aby se pamatovalo nejen na takzvané tvrdé, tedy investiční projekty, ale i na rozmach veřejného života ve městě,“ uvedl starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

Přesto mezi priority nyní patří investiční akce, které souvisí s dokončením základní technické infrastruktury, ať se již jedná o dokončení kanalizace či opravy místních komunikací.

Město se řídí i tím, aby některé investiční akce byly spojeny s energeticky úspornými opatřeními. Podle starosty k nim bude patřit například výměna kotlů a vzduchotechniky v mateřské a základní škole, či zateplení domu s byty pro seniory, přičemž o této investici budou zastupitelé kvůli finanční náročnosti ještě jednat.

Plánů pro letošek je spousta

Lidé by se měli dočkat oprav místní komunikace na Vylantech, Vítové, u technických služeb či v ulicích Jiráskova, Kvapilova a Absolonova.

„Podali jsme žádost o dotace na ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní čekáme na výsledek dotačního řízení,“ doplnil starosta s tím, že radnice chce letos konečně splnit i dlouholetý příslib opravy komunikace v ulici Stolařská, kde bude současně vybudován vodovodní řad.

„Pamatujeme i na rozšíření kolumbária na místním hřbitově či na opravy památek, například sochy sv. Jana Nepomuckého,“ doplnil Lubomír Doležel s tím, že to jsou jen některé akce plánované pro letošní rok.

„Do budoucna se chystáme žádat o prostředky z národních i evropských dotací. Například prostřednictvím nového programu zřízeného výhradně pro zlínskou aglomeraci,“ vysvětlil Doležel.

Právě tyto zdroje plánují ve Fryštáku využít v nejbližších letech při financování rekonstrukce náměstí.

„Je to místo, kde se lidé aktivně setkávají. Odehrává se tam společenský život našeho města,“ uvedl starosta.

Podle něj se v budoucnu mohou Fryštačané na náměstí dočkat změn, jako například nových zpevněných ploch, parkovacích míst, kanalizace včetně retence, shromažďovací plochy či úprav zeleně.

„Akce se může realizovat doslova zítra. Je už totiž povolená. Podle mne to bude jedna z hlavních priorit dalšího volebního období,“ komentoval Doležel.

Důstojné místo pro kulturní život

Město Fryšták se chystá na stěžejní investici, která bude také přesahovat do dalšího volebního období. Jde o generální rekonstrukci měšťanského domu č. p. 1 na náměstí Hrubou hospodu. Fryšták tak má získat důstojné místo společenského a kulturního života.

„V přízemí chceme zachovat stylovou hospůdku. Chybět nebude ani společenská místnost s funkční maketou minipivovaru, kde se lidé budou moci scházet třeba za účelem koštů slivovice. V prvním patře plánujeme vytvoření zázemí pro potřeby městského úřadu společně s velkým společenským sálem, který bude sloužit i jako obřadní síň. Najdeme zde rovněž prostory pro vzdělávání, činnost neziskového sektoru i ke komerčnímu využití,“ nastínil starosta.

Pod střechou by pak podle něj mohl vzniknout prostor pro aktivity spolkové.

„A jako třešničku na dortu chystáme v chodbách vytvořit stálou galerii, která by zachycovala významné události Fryštácka. Mělo by to být do budoucna něco, na co bude město pyšné,“ uvedl o projektu Lubomír Doležel.

Doplnil, že město má již hotovu dokumentaci pro stavební povolení.

„Těším se na to velmi. Mimo jiné i proto, že rekonstrukce odráží ideový záměr architekta Sládečka. Myslím, že je garantem citlivé proměny tohoto domu,“ uzavřel první muž Fryštáku.