V době úplné uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému a dopravní obsluze. Objízdná trasa je vyznačena přes obec Hřivínův Újezd. Rekonstrukce úseku silnice mezi obcemi v délce 3638 metrů byla zahájena již v polovině června.

„Silnice bude opravena technologií recyklace za studena na místě s použitím asfaltového pojiva a cementu. Bude zhotoven nový živičný kryt. Současně bude obnoveno odvodnění vozovky a dopravního značení,“ upřesnil stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Valdemar Dohnal.

Opravená silnice bude mít šířku 6 metrů, na dvou místech bude rozšířena na 8 metrů. Stavba potrvá do konce října letošního roku.

Vyhrajte lístky na festival Ludkovická plečka

Vyhrajte 4 x 2 vstupenky na vyhlášený festival Ludkovická Plečka v Ludkovicích na Luhačovicku, který se koná 24. července.

Více informací o festivalu a soutěži zde!

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!