„Je to i díky tomu, že jsme si v návaznosti na NSBSP nechali zpracovat svoji vlastní krajskou strategii. Následně jsme na krajském úřadě zřídili pozici manažera BESIP Zlínského kraje. Ten pomáhá obcím s realizací bezpečnostních opatření vedoucích ke snížení nehodovosti a jejich následků,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek.

„Pro obce pravidelně pořádáme jednak konference k vyhodnocení plnění krajské strategie za daný rok a také konferenci Aktivně s BESIPEM, na které je seznamujeme s aktuálními dotacemi zaměřenými na bezpečnost silničního provozu. Hovoříme s nimi také o důležitosti tvorby místních strategií BESIP,“ doplnil manažer BESIP Zlínského kraje Martin Štětkář.

Otrokovice mají strategii bezpečnosti na silnicích schválenou jako první

Společným cílem místních strategií je, aby na území obce do roku 2025 nezemřel na následky dopravní nehody žádný člověk a oproti současnosti klesl počet těžce zraněných na polovinu.

Prvním městem ve Zlínském kraji a zároveň jedním z prvních v České republice vůbec, které má tuto strategii zpracovanou i schválenou, jsou Otrokovice. Další tři města Zlínského kraje v současnosti své místní strategie připravují. Jsou jimi Vizovice, Kroměříž a Valašské Meziříčí. Všechny z nich by měly být hotové již během letošního roku.