Pět z 34 investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) roku 2014 pokračuje a bude dokončeno, jak také bylo v plánu, až v roce 2015. U těchto akcí došlo k přerušení stavebních prací po dobu zimního období. Stavební činnost se na nich rozběhne opět na jaře.

„Zbývá u nich uskutečnit práce přibližně za 130 milionů korun," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

První dvě z těchto pěti staveb Velké Karlovice, Zádveřice jsou již nyní dokončeny z podstatné části. Závěrečné práce na nich v roce 2015 se už větší měrou nedotknou 
motoristů a silničního provozu.

Na rekonstruovaných úsecích těchto silnic se už mohou objevit jen pracovní místa. S uzavírkami a s řízením provozu světelnou signalizací se na nich v roce 2015 motoristé nesetkají.

U dalších tří staveb – Rokytnice, Uherský Ostroh, Brumov – ještě zbývá realizovat větší rozsah prací a také omezení silničního provozu zde budou pro řidiče výraznější.

Stavební práce v roce 2015 budou zahajovány zpravidla na přelomu března a dubna, pokud by to dovolily klimatické podmínky, tak i o něco dříve.

„Předpokládáme nyní, že v roce 2015 podnikneme na krajské silniční síti dohromady opět přes tři desítky investičních staveb. Budou to jednak akce spolufinancované prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, dále stavby plně financované z investičního fondu Zlínského kraje a rovněž stavby spolufinancované z rozpočtu SFDI. Do krajských silnic by tak mohlo být v roce 2015 investováno přes půl miliardy korun," upřesnil ředitel Bronislav Malý.