„Díky tomu se mohli do diskuze zapojit i všichni ředitelé našich čtyř krajských nemocnic, se kterými jsme probírali aktuální situaci v jejich zařízeních. Tu můžeme hodnotit jako stabilizovanou. Začínají se snižovat počty pacientů jak na standardních, tak na intenzivních lůžkách. Trend je tedy pozitivní, situace však i nadále zůstává vážná a je potřeba, abychom byli obezřetní. Děkuji všem občanům, kteří jsou zodpovědní a dodržují nastavená protiepidemická opatření,“ řekl hejtman Radim Holiš.

NÁVRAT STUDENTŮ DO ŠKOL NEMOCNICÍM POTÍŽE NEZPŮSOBÍ

Tématem, o kterém byla také řeč, byl plánovaný návrat žáků a studentů do škol. Zejména pak to, zda návrat studentů 4. ročníků středních zdravotnických škol, kteří aktuálně vypomáhají v nemocnicích, nezpůsobí nemocnicím problém se zajišťováním potřebné péče.

Jak ujistil předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček, pro nemocnice to žádnou výraznější komplikaci představovat nebude. Radomír Maráček společně s ředitelkou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evou Sedláčkovou dále potvrdil, že se podařilo zprovoznit třetí mobilní tým provádějící odběry vzorků na testování a čekací doba na testování osob je tak nyní maximálně 48 hodin.

Krizový štáb se zabýval i sociální oblastí, kdy se uskutečnilo testování antigenními testy u klientů a pracovníků vybraných sociálních služeb.

K 18. listopadu byly testy provedeny u 1 864 zaměstnanců sociálních služeb, z nichž bylo 27 testů pozitivních, a u 2 297 klientů, z nichž bylo pozitivních 67 testů. Výsledky musejí být ještě ověřeny testem PCR.

„Klienti pobytových sociálních zařízení, zvláště pak senioři, patří k nejohroženějším skupinám a jejich ochraně je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Vyzval jsem proto kolegy z krizového štábu, abychom se společně zamysleli nad tím, jakými dalšími opatřeními nebo kroky k tomu můžeme ještě více přispět,“ uzavřel hejtman Radim Holiš.