To však moc nepomohlo. Mládež si vždycky skulinku v plotě našla. „Provozují tam tento sport vesele dál,“ potvrdil místostarosta Alois Vychodil. Radní proto vybrali pro nový skateboardový areál místo v parku nedaleko hotelu Eroplán. „V první fázi se nám alespoň podařilo problém vyřešit na přechodnou dobu tak, že přemístíme upravenou pogumovanou U-rampu do oblasti školního statku.

Projednali jsme to se zástupci občanů z této části města, kteří zásadní výhrady neměli,“ řekl místostarosta. Důležité je podle jeho slov ale finální řešení skateparku. „Po jednání se stavební komisí města, která je poradním orgánem rady, bylo jako nejvhodnější zvoleno místo v Horním parku u mostu v sousedství světelné křižovatky U Eroplánu.

Výhrady k tomu nemá ani stavební úřad,“ konstatoval Vychodil. Město proto nechá vypracovat studii na umístění sportoviště v této části parku. „Počítáme, že v příštím roce připravíme potřebnou dokumentaci a pokud zastupitelstvo tento záměr schválí, měl by být skatepark v příštím roce, nejpozději v roce dva tisíce devět uveden do provozu,“ řekl Vychodil. Podle jeho slov je velkou výhodou, že vybrané místo je ze všech stran dobře viditelné.

„Srocování lidí, kteří by tady mohli dělat nepravosti, by tak pro ně bylo daleko obtížnější, než kdyby byl areál umístěn v izolované lokalitě mimo centrum města a nebyl v dohledu veřejnosti. Samozřejmě bude na daný prostor dohlížet i městská policie, dosáhne sem také kamera bezpečnostního systému, která je zaměřena na parkoviště Valašského muzea v přírodě,“ uvedl místostarosta.