„Lidé jsou zvyklí si pro světlo chodit spíš ke Společenskému domu. Dnes jich tam přišlo kolem padesáti," řekl Petr Foltýn, jeden ze skautů.

Věřící u Společenského domu nezahříval pouze plamínek svíčky. Skauti pro ně měli připravený čaj a cukroví.

Také skauti na náměstí 3. května si pro příchozí nachystali cukroví. Na náměstí přišlo asi třicet věřících. Skauti prý rozdali několik balení svíček.

„Lidé si vezmou svíčku a chvíli postojí u stromečku, někteří s námi prohodí pár slov a poté si světlo odnášejí domů," přiblížil Petr Foltýn.

Betlémské světlo skauti v Otrokovicích rozdávali od 15:30 do 17:30.

„Pro světlo z Betléma si chodíme každý rok. Jeho plamének nám hoří u Štědrovečerní večeře," prozradila Klára Lysoňková, která si pro betlémské světlo dnes přišla na otrokovické náměstí.