Jeden z dobrovolných hasičů z Bojkovic se dnes nadýchal nebezpečných zplodin. Po prvotním ošetření ho lékaři nechali na pozorování v nemocnici, řekl mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Ve čtvrtek skončil v nemocnici ze stejného důvodu i jeden profesionální hasič. Zplodiny se od požářiště vlivem větru šíří po blízkém okolí. Časně ráno zahalil kouř údolí, v němž leží několik obcí, až ke Kunovicím. Vítr však zplodiny hnal i na centrum Uherského Brodu. Starosta města Ladislav Kryštof proto informoval starosty okolních obcí, aby varovali občany.

"Linoucí se kouř je aktuální až od sobotního rána. Občané by se měli chránit před nebezpečným nadýcháním. Chránit by měli především své děti a seniory, zbytečně by neměli otevírat okna a vycházet," řekl u požářiště Mitáček.

V ulicích města zůstává po celý den pojízdná laboratoř, která neustále monitoruje znečištění ovzduší. Dnes odborníci měřili především v centru Uherského Brodu, v obydlených zónách. Dosavadní měření neprokázala překročení stanovených limitů, řekl František Pařízek z uherskohradišťského pracoviště krajské hygienické stanice.

Dnes ráno měli hasiči a vojáci zpracovánu zhruba polovinu hořícího materiálu, který byl ochlazen a kompletně uhašen. Do odpoledne z druhé části stačili zpracovat jen jednu třetinu. "Práce se zpomalily kvůli tomu, že v omezeném prostoru může pracovat pouze jeden velký nakladač. Takže předpoklad, že dohašovací práce skončí dnes večer, se nemusí naplnit," řekl po 17:00 Mitáček. Práce proto zřejmě budou pokračovat i v neděli.

V dalších dnech na místě zřejmě zůstane několik jednotek dobrovolných hasičů, kteří budou na požářiště dohlížet. Při požáru pryže nebo gum dochází k akumulaci velkého tepla a požár by mohl vzniknout znovu. Hořící pneumatiky jsou podle hasičů snad jedny z nejhorších materiálů, které když začnou hořet, se dají hasit. Hořící pneumatiky mohou při hoření vykazovat teploty převyšující až 1200 stupňů Celsia.

Sklad pneumatik určených k recyklaci začal hořet ve čtvrtek odpoledne. Poškozená společnost Kovosteel, která areál odkoupila před třemi měsíci, předběžně škody odhadla na 20 milionů korun. Podle jednatele firmy Radomíra Bureše pneumatiky někdo úmyslně zapálil.

Událostí se kromě vyšetřovatelů hasičů zabývá i policie, která s vysláním svých specialistů čeká na uhašení požáru. Vyšetřovatelé hasičů jako možné příčiny jeho vzniku stanovili nedbalostní nebo úmyslné jednání.

V důsledku požáru museli zástupci města řešit i problém v nedaleké čističce odpadních vod. Ropné látky vzniklé při zásahu na ohništi se zřejmě dostaly do kanalizace a objevily se na vstupu do čističky. Nebezpečné látky však okamžitě hasiči začali zachycovat a mastnoty z povrchu vod odebírají, uvedl mluvčí hasičů. Zatím žádné informace podle něj nenasvědčují tomu, že by voda a okolní půda byla kontaminována.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK - Obří požár skladu pneumatik