Smetiště fungovalo na východním okraji města od sedmdesátých let. „Co všechno se na ně za desítky let jeho fungování navezlo nejspíš nikdo neví,“ povzdechl si starosta Luhačovic František Hubáček. Ze tři roky staré krajské studie ekologických zátěží však vyplývá, že to byl především komunální odpad, zemědělské odpady a také odpad z výroben a léčeben.

Podle projektantky Evy Staškové ze společnosti ENVIprojekt, která celou rekultivaci provádí, jsou na skládce v malém množství zastoupeny i odpady obsahující ropné látky. Smetištěm navíc protéká potok, který se o pár set metrů dál vlévá do řeky Šťávnice. Také proto byla před časem označeno jako nebezpečné. Jeho rekultivace se tak ukazuje jako nutnost.

Vůbec největší nebezpečí pro obyvatele však znamená nestabilní svah skládky. Bez odborného zásahu by bylo dle Staškové jen otázkou času, kdy by se sesunul a odpady by se roznesly po údolí, ve kterém se skládka nachází. „Případný sesuv by mohl představovat nekontrolovatelné a významné riziko pro ekosystém a následně i pro zdraví obyvatel,“ připustila Stašková, podle níž prý ale akutní nebezpečí znečištění povrchových a spodních vod od skládky nehrozí. „V současnosti nepředstavuje významné riziko ani pro lidské zdraví,“ tvrdí Stašková.

Právě stabilizace svahu skládky, úprava jejího tvaru a následné utěsnění povrchu nepropustnou folií a překrytí zeminou je hlavním cílem rekultivačních prací. „Kolem skládky poté budou dobudovány obvodové příkopy a také monitorovací systém, který zajistí možnost sledování vlivu rekultivované skládky na životní prostředí,“ uvedla Stašková.

Upravené místo by pak mělo sloužit jako přírodní zóna. „Skládku zatravníme, vysázíme keře a vybudujeme remízky, které bude moci využívat zvěř, která se v lokalitě pohybuje,“ přislíbil Hubáček.

Zavezení smetiště vítá například sedmapadesátiletý Lubomír Vaculčík z Luhačovic. „Při oteplení byl někdy cítit ze smetiště zápach, což by nyní mělo ustat,“ myslí si Vaculčík, který zároveň kvituje s povděkem zkulturnění celého prostoru. „Lidé z Luhačovic díky tomu získají další místo pro vycházky do okolí,“ řekl s nadšením v hlase.

Celá rekultivace skládky přijde na více než 38 milionů korun. Devadesát procent z této částky pokryjí evropské dotace. „Město Luhačovice tak bude doplácet zhruba 4 miliony korun,“ spočítal starosta, který doplnil, že město nechtělo ekologickou zátěž zanechávat budoucím generacím. „Když se ukázalo, že by podstatnou část rekultivace pokryjí evropské peníze, šli jsme do toho,“ zdůraznil Hubáček.

Na smetiště Loska se nevyváží už od roku 1996. Komunální odpad z Luhačovic nyní končí na skládce ve Slavičíně.