„V posledních letech zemřelo několik učitelů, kteří tam učí. Domníváme se, že k tomuto stavu mohl přispět i vysílač mobilního operátora, který se nachází na střeše školy. Navíc mám informace od pamětníka z obce, který potvrdil, že při stavbě školy použili řemeslníci zdraví škodlivý azbest,“ vysvětlila své pohnutky jedna z aktivistek, která iniciovala sepsání dopisu radnici.

Redakci Deníku však požádala o zachování anonymity.

„Takový dopis jsem skutečně obdržel. Kvůli zjištění stavu nebezpečnosti vysílače jsme nechali provést odborná měření, která však žádné závady či překročení zdravotních limitů nepotvrdily,“ sdělil starosta Bílovic Jiří Dohnal.

Jeho slova potvrdil i specialista, který se na měření podílel.

„Měřili jsme celkem na pěti místech, v blízkosti antén mobilních operátorů. Naměřené hodnoty neprokázaly žádné překročení limitů a tudíž nepředpokládám, že by mohly mít vliv na lidské zdraví,“ poznamenal vedoucí úseku fyzikálních faktorů odboru laboratoří zlínského Zdravotního ústavu Vladimír Cetkovský.

Stejná měření nechal první muž bílovické radnice provést i kvůli údajné přítomnosti azbestu v objektu školy.

„Výsledky bych měl obdržet v těchto dnech. Osobně si ale myslím, že budou rovněž negativní, protože od specialistů vím, že se přítomnost azbestu nepotvrdila. Pravdou je, že v projektu na výstavbu školy tento materiál figuruje jako izolace, byl však nahrazen jiným,“ vysvětlil Dohnal.

Proč ke změně materiálu došlo, nedokázal vysvětlit.

„Školu nechalo tehdejší vedení obce zbudovat někdy v sedmdesátých letech. S odstupem času lze tedy jen spekulovat, proč k této změně došlo,“ míní starosta.

Oslovení obyvatelé obce ale tvrdí, že k obavám není důvod.

„Myslím si, že žádné nebezpečí dětem ani učitelům nehrozí. Školu v Bílovicích jsem rovněž navštěvoval a nikdy jsem si nevšiml nějakého mimořádného nárůstu nemocnosti,“ konstatoval Josef Dostálek z Bílovic.