Rekordmanem byl muž, který se do města vřítil takřka sedmdesátkou. Nejprve děti měřily samy bez policistů a navíc i v úkrytech.

„Během dvaceti minut se do Valašských Klobouk od BrumovaBylnice přiřítilo nedovolenou rychlostí celkem šestadvacet šoférů, z toho nejrychlejší jel devětašedesátkou. Kolem druhého radaru na Cyrilometodějské ulici projelo třináct závodníků a nejvyšší naměřená hodnota činila jednašedesát kilometrů v hodině,“ shrnul ředitel školy Karel Ptáček.

Jakmile se ke školákům připojili i policisté a vystoupili ze zákrytů, chování šoférů se výrazně změnilo. Někteří kolem hlídek dokonce projížděli i čtyřicítkou.

„Zatímco u radaru ve směru od Poteče nebyl přistižen ani jeden provinilec, ve směru od BrumovaBylnice se pro celkem osm řidičů ani přítomnost policisty nestala impulsem ke zpomalení,“ konstatoval ředitel školy.