Investorem této akce za téměř 38 milionů korun byl Zlínský kraj. Nové prostory umožní proškolování větší skupiny osob i nácvik specifických dovedností při řešení mimořádných událostí pro všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Toto školicí středisko z poloviny hrazené z evropských peněz zcela jistě neskončí jako mnohé jiné po době udržitelnosti k rodinným rekreacím. Umístění v budově záchranky je velkou výhodou jak pro školící záchranáře, tak pro ty, kteří zde jdou načerpat nové vědomosti,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

3 600 PROŠKOLENÝCH ROČNĚ

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta k tomu dodal: „Ročně zde bude proškoleno více než 3 600 pracovníků Integrovaného záchranného systému, o něž se bude starat minimálně 20 erudovaných lektorů, kteří tak budou moci předávat své bohaté znalosti a dovednosti.“

SLEDOVÁNÍ ON-LINE I MODEL ČLOVĚKA

Rozšířením střediska se zvýšil počet učeben a místností sloužících ke vzdělávací a výcvikové činnosti, přičemž nové technologické vybavení umožní simulovat nácvik situací, které se co nejvíce podobají reálným zásahům.

Výcvikovou a školicí místnost, určenou pro přednáškovou činnost a teoretickou přípravu až 80 osob, je díky dispozičnímu řešení možno rozdělit posunovací stěnou na dvě samostatné místnosti.

Tyto rozčleněné prostory poslouží praktickému nácviku několika týmů na jednotlivých výukových modelech, určených pro nácvik řešení urgentních stavů se stabilizací základních životních funkcí.

Na výcvikovou a školicí místnost navazuje pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér, kde je nainstalován výukový model člověka. Tento trenažér umožňuje simulovat velké množství kritických situací a zdravotnických scénářů, počínaje zraněním pacienta v kterémkoliv místě, přes srdeční, dechové potíže a neurologické potíže, až po velké množství dalších urgentních stavů.

Tyto situace jsou instruktorem ovládány přes tablet a veškerá činnost zasahujícího týmu se přenáší na velkoplošnou obrazovku do vedlejší místnosti, kde je sledován průběh činnosti zasahujícího týmu on-line, je prováděn okamžitý rozbor situací, nebo následný rozbor ze záznamového zařízení.

Středisko disponuje i výcvikovou PC místností, která je vybavena 16 počítači na samostatných pracovištích pro testování a přezkoušení proškolených účastníků i pro odborné workshopy.

PC jsou vybaveny softwarovou aplikací pro simulaci událostí s hromadným postižením osob a PC pracoviště demo verzí dispečerské aplikace pro výcvik operátorů a operátorek zdravotnického operačního střediska.

Další součástí střediska je exteriérový výcvikový prostor, který je částečně zastřešený a nachází se zde mimo jiné i realistická maketa schodiště. Tento prostor má své využití pro praktický nácvik zejména transportních technik, a to i za nepříznivých klimatických podmínek.