Důvodem k naplnění tohoto záměru je velký zájem o umístění dětí do tohoto zařízení, kdy školka již několikátým rokem zaznamenává převis přihlášek od rodičů nad nabízenou volnou kapacitou.

„K tomuto kroku přistupujeme i díky naší budované nové lokalitě pro rodinné domy na Dlouhé a současně výstavbě malometrážních bytů pro mladé rodiny, kterou plánuje soukromý developer.

Očekáváme že tyto nové možnosti bydlení přinesou pozitivní efekt v podobě zvýšení počtu obyvatel. I z tohoto důvodu chceme realizovat tuto přístavbu,“ připomněla starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Podle ní se tak dá předpokládat, že naroste počet žádostí o umístění dětí do mateřské školky.

„Jen v posledních dvou letech školka vždy evidovala na sedm desítek přihlášek, přičemž v roce 2019 nebylo umístěno 11 dětí a o rok později 18 dětí. Pro příští školní rok je poptávka ještě vyšší,“ vysvětlila starostka s tím, že podle plánů na přístavbu školky by její realizace nad kuchyní mateřské školy zvýšila její kapacitu z dnešních 150 na 206 míst.

„Vzhledem k tomu, že počet žadatelů o umístění dítěte v mateřské škole je již několik let vyšší než dostupná kapacita, shodli jsme se, že město naváže na dostupnou studii a nechá připravit potřebné povolení k rozšíření školky. Mám radost, že byl tento krok podpořen všemi radními,“ ocenila starostka Valašských Klobouk.

Navýšením kapacity se radní ve valaškokloboucké radnici zabývali i v roce 2017, kdy se předpokládalo, že bude povinnost přijmout do mateřských škol i dvouleté děti.

„Protože ale tehdejší návrh zákona nebyl schválen a podmínky dotace byly pro město nevyhovující, nakonec se od tohoto investičního záměru upustilo,“ zmínila Eliška Olšáková.