Do dvou let by mohlo být zřízeno ve Zlínském kraji několik dvojjazyčných tříd a možná také dvojjazyčné gymnázium. V současné době totiž nejsou v regionu na rozdíl od ostatních krajů žádné. Některé školy rozšířit jazyky zájem mají, počítají však s podporou kraje.

Zlínský kraj patří mezi několik málo regionů, které nenabízejí možnost dvojjazyčného vzdělání. V sousedním Olomouckém kraji existují například hned čtyři dvojjazyčná gymnázia. Tamní studenti mají posílené hodiny jazyka navíc a postupně vyučovány v cizím jazyce i zvolené odborné předměty.

„Podle předběžných průzkumů zájem ze stran zdejších škol evidujeme. Vzdělávání tohoto druhu je nesmírně důležité, protože zvýší jak potenciál absolventů, tak celého kraje,“ vysvětlil člen evropského Výboru regionů pro Zlínský kraj Ondřej Benešík.

Jednal už prý také s konkrétními gymnázii a středními školami, které mají o výuku předmětů v cizím jazyce zájem.

Myšlenka například zaujala ředitele Gymnázia na Lesní čtvrti ve Zlíně Jana Chudárka.

„Pokud by nás Zlínský kraj finančně podpořil a pomohl sehnat potřebné lektory navíc, nejsme proti zřízení dvojjazyčného gymnázia,“ sdělil ředitel Chudárek.

Dodal, že už se zapojili do projektu Živé jazyky a nabízejí tudíž studentům kromě posílené výuky cizích jazyků i některé kapitoly dějepisu v angličtině.

„Kromě toho si u nás mohou studenti udělat Německý jazykový diplom, který jim umožní studium na kterékoliv německé vysoké škole bez připouštěcích zkoušek,“ uvedl.

Tuto možnost nabízí i Gymnázium Kroměříž. I tam by ale ředitelka Jana Polachová ráda zřídila v budoucnu alespoň dvojjazyčné třídy.

Kraj: výuka jazyků bude prioritou stále

„Bez finanční podpory by to však nešlo. Například lektoři, jenž by učili zeměpis v angličtině, mají totiž kromě samotné odučené hodiny placené i tři hodiny přípravy navíc,“ objasnila Polachová.

O nutnosti znalosti jazyků je přesvědčena i ředitelka Gymnázia T. G. Masaryka ve Zlíně Alena Štachová.

„Spíše bych však ráda rozšířila výuku dalších předmětů v angličtině a španělštině. Nyní je k dispozici pouze ve třetím ročníku dějepis ve francouzštině,“ upřesnila Štachová.

S myšlenkou zřízení klasického dvojjazyčného gymnázia či tříd však příliš nepočítá.

„Nejsem si jistá, zda by byl ze strany studentů dostatečný zájem a podle mě by nestihli zvládnout zdaleka tolik všeobecného učiva jako v češtině,“ vysvětlila.

O nutnosti podpory ze strany kraje je přesvědčen také člen Výboru regionů pro Zlínský kraj Ondřej Benešík.

„Je však důležité, aby se tato vize stala jednou z priorit programového prohlášení rady. To se však uvidí po volbách,“ dodal Benešík, který posílení jazykového vzdělávání podporuje.

Náměstek hejtmana pro školství Josef Slovák o tom nepochybuje. „Je naší ambicí zřídit v kraji minimálně jedno gymnázium, které by vyučovalo v cizím jazyce. Zájemce určitě podpoříme, jednou z priorit bude určitě výuka jazyků stále,“ potvrdil náměstek hejtmana.