Ve Zlínském kraji se do projektu zapojilo celkem 25 škol z 325 v celé České republice

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí Aleš Kubíček míní, že situace je kvůli demografickému vývoji vážná. „Demografická křivka je jasná. Žáků bude ubývat a výuka dospělých jednoznačně může být tím segmentem, který škole pomůže využívat její kapacity. Problém v této cestě mohou spatřovat hlavně školy, které se zatím do dalšího vzdělávání nepustily, často například gymnázia,“ míní.

Škola celoživotního vzdělávání

Právě jím řízená škola je jednou z dvaceti pěti středních odborných škol, které se ve Zlínském kraji zapojily do projektu UNIV 2 KRAJE, který má vést k přebudování všech zapojených škol v centra celoživotního vzdělání. Tento komplexní projekt má především vzdělávat učitele-lektory, poskytovat jim konzultace, propojit aktivní školy a v jednotlivých krajích vést ke vzniku informačních center s kompletní nabídkou dalšího vzdělávání pro veřejnost.

Díky státním a evropským dotacím by tak v celkem třech stech dvaceti pěti zapojených českých školách měli v budoucnu studovat jak adolescentní žáci v sekundárním stupni vzdělání, tak veřejnost.Tříapůlletý projekt, který odstartoval vloni v létě pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání Praha, má ve všech krajích propojit všechny zúčastněné školy do jednotné sítě, která lidem nabídne další vzdělání.V jeho rámci školy vytvoří tři programy dalšího vzdělávání, které budou reagovat na konkrétní potřeby trhu práce a zaměstnavatelů.

Už se testují první učební programy

První rok projektu byl zaměřen především na vzdělávání projektových týmů pedagogů a přípravu prvních programů. Právě ty v těchto měsících začaly jednotlivé školy testovat s prvními konkrétními zájemci o rozšíření kvalifikace.Je však třeba uvést, že tyto programy jsou pouze dílčími kroky, které mohou po patřičných přezkoušeních vést až k výučnímu listu.„Peníze vložené na rozvoj vzdělávání dospělých do škol jsou velkým přínosem, neboť dospělí nemusejí absolvovat rekvalifikace přes úřady práce či soukromé vzdělávací agentury, ale vzdělávají se v institucích k tomu přímo určených,“ uvedl Kubíček.

Výuka dospělých může přinést peníze

Přísun peněz ze vzdělávání dospělých může vylepšit ekonomickou situaci škol i jejich kantorů a zároveň řešit problémy trhu práce a nezaměstnanost. Mimo to může do budoucna program dalšího vzdělávání hrát roli také v existenčním boji škol.„Pokud se škola není schopná sama udržet, zpravidla existují jen dvě možnosti jejího zachování. Buď se sloučí s jinou, díky čemuž vzniknou polyfunkční školy bez ducha o tisících studentech a třeba dvaceti oborech. Anebo škola zkrátka zanikne,“ připomněl Kubíček nutnost udržení státní podpory dalšího vzdělávání.

Sama Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí tak podobně jako jiné školy sbírá zkušenosti s dalším vzděláváním již řadu let. Díky komplexnímu řešení projektu UNIV 2 KRAJE spustila škola v první vlně vzdělávací program Osobní a firemní prezentace na internetu, který vychází z odborného zaměření školy a je po dle ředitele určen takřka všem.„Mohou se do něj přihlásit jak odborníci z firem, tak maminky na mateřské dovolené. Naučí se díky němu udělat vlastní prezentaci na netu, jak ji provozovat, ale i chránit před úniky či zneužitím dat,“ upřesnil.

Stanislav Janalík