„Do našeho průzkumu hodnotícího výskyt těchto jevů v průběhu uplynulého školního roku se zapojilo více než dvě stě škol,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Milan Plesar.

V dotazníku školy uváděly počet reálných zjištění těchto úkazů, množství podezření a kolik pochybení nějakým způsobem vyřešily.

Nejčastěji doloženými prohřešky byly vulgarismy, kouření a záškoláctví. Nejvíce vyřešených případů v poměru s odhalenými sociálně patologickými jevy bylo v závažné problematice drog a kriminality na půdě školy. Nejméně konfliktů nejen se školním řádem bylo zjištěno v oblasti gamblerství a rasismu.

Motivací ke zjištění stavu na školách v kraji bylo podle zadavatele dotazníku zpracovat koncepci a strategii, tak aby se vědělo, kam zaměřit svou pozornost.

„Šlo o to rozpoznat, které rizikové chování je častější. Zda-li vzdělávat učitele v problematice šikany, drog či záškoláctví,“ vysvětlil mluvčí.

Dalším přínosem průzkumu bylo například objevení nových druhů sociálně patologických jevů.

„Objevila se například kyberšikana, což je jev, který jsme tu v minulosti neměli,“ uvedl Plesar. Jedná se o druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, internet či blogy.

„Se vznikem nového jevu rizikového chování může vzniknout i nová forma prevence,“ doplnil Plesar.

K nejtvrdším postihům obecně patří vyloučení ze školy, v případě střední školy i oznámení o chování policii. Na základní škole může dojít k oznámení sociálnímu odboru a následně taktéž policii. O chování nezletilého žáka musí být vždy vyrozuměni jeho rodiče.

Dotazník spolu s výchovnými poradci vyplňovala také metodička protidrogové prevence Základní školy Zlín – Křiby Iva Fikeisová.

„Vycházeli jsme ze zápisů z porad, kde jsou hlášena všechna reálná zjištění. Poté jsme obešli také učitele, a ptali se na podezření z jednotlivých prohřešků. Tato čísla byla ale opravdu pouze odhady, podezření nebyla prokázána,“ vzpomenula na vyplňování dotazníku.

Dívka zažila psychický teror

Jedním z příkladů doložených negativních jevů v uplynulém roce byl případ šikany na prvním stupni.

„Dívky z jedné třídy slovně napadaly svoji spolužačku a nechtěly s ní sedět v lavici. Nešlo o šikanu násilím, ale spíše jakousi formu psychického teroru,“ popsala Fikeisová. Celá věc se pak prý řešila pohovorem za účasti rodičů a výchovných poradců.

Mezi nejtvrdšími postihy v loňském roce měli na Střední průmyslové škole polytechnické ve Zlíně podmínečné vyloučení za alkohol.

„Nejčastějším prohřeškem u našich žáků je ale kouření. S tím nemáme problém přímo v budově, spíše v blízkém okolí školy,“ uvedl ředitel školy Petr Pagáč.

Doplnil, že v předcházení negativních jevů od letošního roku nově pomáhá školní psycholog.

Kouřit zkouší i na prvním stupni

Pomocí zájmové činnosti se snaží podobným problémům předcházet i Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice v čele s Jiřinou Kovářovou.

„Dokážeme tyto jevy odpozorovat lépe než pedagogové při vyučování ve školních lavicích,“ vysvětluje ředitelka Kovářová.

Sama se setkala například i s případy, že kouřet zkoušely už děti na prvním stupni.

„Rodiče o tom přitom často nemají ani ponětí. Já když jdu po sídlišti, vidím svýma pedagogickýma očima ihned řadu případů,“ dodala.

Je podle ní dobré, když školy spolupracují s preventisty a organizacemi zabývajícími se zájmovou činností. Kovářová by sama uvítala, kdyby lidé byli k dětem ve svém okolí vnímavější.

„Lze třeba vypozorovat oblečení zapáchající kouřem a podobné náznaky, že něco není v pořádku,“ sdělila ředitelka.

Příběh čtrnáctiletého Davida

„Syn je na osmiletém gymnáziu, normálně by šel do osmé třídy. O prázdninách byl hodně sám doma, já v práci, tak se nudil a experimentoval,“ popisuje matka, která má starosti se svým synem.

Jednou se prý ale nečekaně vrátila z práce dřív. „Syn vyšel z pokoje, kde byl zavřený se starším kamarádem. Měl červené oči a byl podezřele veselý,“ popisuje žena chvíle, kdy pojala na svou ratolest podezření z užívání drog.

„Donutila jsem ho absolvovat test na návykové látky, který jsem měla již nějakou dobu zakoupený z lékárny,“ pokračuje.

Test prý vyšel na 60 korun a bylo nutno ho ověřit močí.

„Pohlídala jsem si mladého, aby načůral do skleničky a vida, test vyšel pozitivně,“ vzpomíná matka, která prý tímto okamžikem nastolila tak přísná pravidla, že si myslí, že si její sny dá napříště na podobné experimenty veliký pozor.

„Obyčejné cigarety ho přitom kupodivu vůbec nelákají,“ doplnila.