„Pokud budou mít prvňáčci dva měsíce před koncem školního roku všechno zvládnuté, můžeme je začít seznamovat s poznatky z vyššího ročníku,“ přiblížil ředitel Základní školy ve Spytihněvi na Zlínsku Libor Daňhel. Doposud byly stanoveny osnovy, které všem školám bez rozdílu určovaly, kdy a jakou učební látku probrat. Spytihněvské učitelce první třídy Evě Pisarovské se třeba zdálo, že na podstatná jména a slovesa je až ve třetí třídě pozdě. „Díky vlastnímu školnímu programu můžu učit základy už v předchozích dvou letech,“ poznamenala.

Školy zároveň mohou hýbat s počty hodin jednotlivých předmětů. „Nahradili jsme například hodinu hudební a dramatické výchovy češtinou,“ upřesnila. Ta je podle ní u prváčků stěžejní. Podobně se zachovali i v Základní škole ve Slavičíně. „Šesťákům jsme přidali povinnou hodinu informatiky, která se vyučovala až v sedmé třídě jako volitelný předmět,“ přiblížil ředitel Petr Navrátil.

Nová školská reforma klade větší důraz i na propojenost jednotlivých předmětů. „Pokud se bude probírat ve všech předmětech sedmnácté století, získá student přehled, kdo v té době psal, skládal i bojoval,“ uvedla ředitelka Základní školy ve Valašských Kloboukách Jaroslava Pechancová. A právě na tom se mohou nyní učitelé mezi sebou společně domluvit.

Kantoři prošli také nejrůznějšími školeními, jak děti více motivovat v hodinách. Ředitelka Základní školy Okružní ve Zlíně Lenka Honová vidí největší dlouze připravovanou změnu v osobním přístupu a vzájemné komunikaci.

„Chceme naučit děti postarat se o sebe, být samostatnější a pracovat více v týmu,“ prozradila. Celý proces je však podle ní běh na dlouhou trať.
Zda školy zvolily dobrý postup, bude už během měsíce září kontrolovat Česká školní inspekce. „Budeme se snažit poradit, jestli se ubírá správným směrem a co by měla popřípadě změnit,“ konstatoval její mluvčí Libor Vacek. Druhým krokem bude zjišťování, zda stanovená strategie přináší efekt. „Zaměříme se hlavně na klima školy a spokojenost žáků a pedagogů,“ zdůraznil. Hospitace se uskuteční pravděpodobně kolem pololetí.