„Letošní rok by měl být startovním voblasti bydlení. Zahájena by měla být stavba bytového domu na ulici J. Šály. Měly by se budovat iinženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků na ulici Luhačovská,“ upozornil starosta Jaroslav Končický stím, že projekty by měli zaštítit developeři.

Pracovat by se mělo také na projektech cyklostezky mezi Slavičínem-Nevšovou a Luhačovicemi, připojit kotelnu Malé Pole na sídliště Vlára iušetřit na energiích pomocí zateplování městských objektů. Pokud se podaří na tyto akce získat dotace, má se se na nich začít pracovat užletos.

Ve městě by rovněž spomocí dotací rádi opravili takzvanou Horákovu vilu uokružní křižovatky.

Chystají se také protipovodňová opatření, jako je odstranění mostu tvořícího překážku proti stoleté vodě, včetně varovného systému. „Na tyto a další drobnější projekty by měla být vrozpočtu města vytvořena rezerva,“ sdělil starosta. Dodal, že právě zní budou úspěšné projekty spolufinancovány.

„Jako jednu zpriorit pro letošní rok osobně vidím rekonstrukci ulice Luhačovská,“ upozornil Končický. Podotýká, že komunikace je rozbitá, spropadlými obrubníky a chodníky volajícími po zásadní rekonstrukci.

Už nyní je podle Končického jasné, že město bude pokračovat ve výměnách oken ve dvou městských mateřských školách. Investice činí asi šest set tisíckorun.

Definitivní rozhodnutí otom, co se ve Slavičíně letos bude dít, padne koncem února na zasedání zastupitelstva. Město letos hospodaří sčástkou 82milionů korun. Vní jsou mimo peněz na investice zahrnuty například náklady na samotný chod města a institucí, které spravuje.

Ve Slavičíně se po celý rok koná také řada kulturních akcí. Vlednu a únoru jsou to hlavně plesy, 23.února to bude košt slivovic. Už od 19.února se koná šestidenní festival ochotnických divadel Valašskékřoví.