„Projekt nazvaný Protipovodňová opatření Říka-Vlára-Váh řeší odstranění poslední povodňové překážky na toku Říky ve městě,“ sdělil starosta Slavičína Jaroslav Končický. Touto překážkou je most v Příční ulici, který není dimenzovaný na průtok takzvané stoleté vody. Proto jej nahradí nový.

„Součástí projektu je také krizový a varovný systém. Obnovíme rozhlas ve Slavičíně, Hrádku, Divnicích a Nevšové za využití nejnovějších technologií,“ podotkl Končický. Kromě varovných hlášení, která může přebírat i slovenská Nová Dubnica a Horné Srnie, bude zařízení použito i na klasická hlášení místního rozhlasu.