„Situace s parkováním na sídlištích obecně není příliš dobrá. Počet aut se stále zvyšuje a místa spíše ubývá. Proto jsem rád, že jsme se do tohoto projektu mohli konečně pustit,“ řekl starosta města Tomáš Chmela.

Práce na silnici budou prováděny tak, aby zůstala stále průjezdná. „Vzhledem k tomu, že je ulice Dlouhá na dnešní poměry hodně široká, bude i po přidání parkovacích míst průjezdná oběma směry,“ podotkl Chmela. Výstavbu parkovacích míst hradí město ze svého rozpočtu. Jde o částku 1,7 milionu korun bez DPH.

Parkování vznikne při zachování obousměrného provozu na místní komunikaci. Zachováno bude i stromořadí, které podélně ulici lemuje.

LEPŠÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU

Další parkoviště chce Slavičín dobudovat v lokalitě u zámeckého parku. Jedná se o zásadní přestavbu stávající neutěšené parkovací plochy pod hotelem Zámek Wichterle. „Vzhledem k blízkosti parku jsme volili moderní vsakovací parkoviště, které pomůže k lepšímu hospodaření s dešťovými vodami,“ popsal starosta.

V místech u veřejných toalet, kde nové parkoviště nahradí to původní, začnou práce v polovině října. Potrvají dva měsíce a na jeho konci by mělo stát u parku parkoviště pro 18 aut včetně zapuštěného vsakovacího tělesa pod ním. Cílem je pomoci Slavičínu v adaptaci na změnu klimatu. Projekt je hrazen ze 70 % z Operačního programu EU Životní prostředí a celkové náklady přesáhnou 3 miliony korun bez DPH.